Debug

Debug


Inhoud

 • 1 Librarian mode
 • 2 Debug mode
 • 3 Debug information
 • 4 Velden vergelijken vanuit de resultatenpagina
 • 5 Versiegroepering uitzetten

Librarian mode

 • Door de parameter "?c_librarian=true" achter de URL te zetten, wordt de 'librarian mode' geactiveerd (eventueel een "&c_librarian=true" toevoegen als je al een andere parameter aan URL toevoegde). De librarian mode kan ook worden opgeroepen met de zoekopdracht '/l'. Dit kan ook nog op de detailpagina zelf.
 • Je ziet merginginformatie in de detailpagina, verder is het de gewone AquaBrowser.
 • Je krijgt merginginformatie:'matching feedback'
  • master recordnummer
  • of dat recordnummer afkomstig is uit Vlacc of PBS-databank
  • met welke andere records het gematcht is
  • via welke matchingsleutels
  • de velden waarmee de Vlaccbeschrijving eventueel is verrijkt, worden in kleur aangeduid (inclusief de bezitsgegevens uit PBS)

Debug mode

De debugmode zoals ze tot mei 2014 bestond (op te roepen via /! of &debug=true) is niet meer in gebruik, ze is enkel nog intern voor Proquest bedoeld. Librarianmode is de manier geworden om achter de schermen van een record te kijken (?c_librarian=true of /l)

Debug information

Indien je '/#' in de zoekbalk ingeeft, krijg je een popup met extra informatie.

Hierin staat onder andere vermeld:

 • object details (state en settings)
 • welke Liquid versie er wordt gebruikt

Velden vergelijken vanuit de resultatenpagina

Dit kan door het toevoegen van een parameter aan de URL.

Versiegroepering uitzetten

Door het toevoegen van de extensie '&undup=false' aan de URL van je zoekopdracht worden alle zoekresultaten apart weergegeven op de pagina. De frbr-groepering wordt met andere woorden uitgezet. 

Comments