Home

http://gg.gg/5uqzm
ใช้Appมือถือ เช่น line แสกน Qr Code เข้าเว็บ
 Qr code สำหรับเข้าเว็บ
 
เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้บริการสร้างแบบสำรวจ และตอบแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบริหารจัดการงาน / ฝ่ายต่างๆ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ทั้งนี้ข้อมูลผู้ตอบจะถูกจัดเก็บเป็นความลับ และนำข้อสรุปที่ได้ไปเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
พบปัญหา ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ
ครูพิเชษฐ  คงสตรี  086-2529091
pichet76@gmail.com
admin@ctr.ac.th