หน้าแรก


โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (DLIT)

ณ E-Classroom โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ สพม.30

ระหว่างวันที่ 18 - 19,22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2559
 
 
 http://gg.gg/445sh

วิทยากร ดร.พิเชษฐ คงสตรี หัวหน้างาน ICT

ครู งาน ICT และครูที่ผ่านการอบรมเป็นวิทยากรผู้ช่วย

หน้าเว็บย่อย (1): Account ครู