Dreptul familiei descărcare alternativă

Acţiune de divorţ din cauza stării sănătăţii unui soţ

Acţiune de divorţ din culpă , pentru motive temeinice

Acţiune de divorţ din culpă exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani)

Acţiune de divorţ prin acordul soţilor

Acţiune în constatarea nulităţii absolute a căsătoriei

Acţiune în constatarea nulităţii absolute sau, după caz, în anularea adopţiei

Acţiune în contestarea filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie

Acţiune în contestarea recunoaşterii de paternitate

Acţiune în declararea nulităţii relative a căsătoriei

Acţiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul determinării, în mod culpabil, a ruperii logodnei

Acţiune în despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate, în cazul ruperii logodnei în mod abuziv

Acţiune în modificarea prestaţiei compensatorii acordate soţului nevinovat pentru desfacerea căsătoriei

Acţiune în stabilirea filiaţiei copilului faţă de mamă

Acţiune în stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei

Acţiune în tagada paternităţii

Acţiune pentru atribuirea provizorie a beneficiului folosinței locuinței familiei (ordonanţă preşedinţială)

Acţiune pentru încetarea măsurii de protecţie specială a plasamentului copilului, instituită în baza Legii nr. 272/2004, şi reintegrarea minorului în familie

Acţiune pentru încuviinţarea legăturilor personale cu minorul

Acţiune pentru limitarea puterilor unuia dintre soţi, în cazu încheierii de către acesta a unor acte juridice prin care pune în pericol grav interesele familiei

Acţiune pentru majorarea prestaţiei periodice stabilite în în temeiul obligației legale de întreţinere (majorarea pensiei de întreţinere)

Acţiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunităţii legale sau convenţionale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri şi lichidarea comunităţii prin partaj

Acţiune pentru restituirea darurilor primite în cazul ruperii logodnei

Acţiune pentru schimbarea locuiţtei minorului, în lipsa acordului celuilalt părinte

Acţiune pentru sistarea, reducerea prestaţiei periodice stabilite în temeiul obligației legale de întreţinere (sistarea/reducerea pensiei de întreţinere)

Acţiune pentru stabilirea modalităţii de exercitare a autorităţii părinteşti şi a locuinței copilului din afara căsătoriei sau (după caz) pentru modificarea acestor aspecte

Acţiune pentru stabilirea obligaţiei de întreţinere între foştii soţi

Acţiune pentru stabilirea obligaţiei legale de întreţinere (copil major, aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel târziu la împlinirea vârstei de 26 de ani)

Acţiune pentru stabilirea obligaţiei legale de întreţinere (copil minor)

Acţiune pentru stabilirea obligaţiei legale de întreţinere (drept comun)

Acţiune privind înapoierea copilului minor de la alte persoane

Acţiune privind încuviinţarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatalui

Acţiune privind partajarea bunurilor comune

Acţiune privind restituirea întreţinerii nedatorate

Cerere de deschidere a procedurii adopţiei interne

Cerere de încredinţare în vederea adopţiei

Cerere de încuviinţare a adopţiei internaţionale

Cerere de încuviinţare a adopţiei interne

Cerere pentru autorizarea căsătoriei minorului care a implinit vârsta de 16 ani