Drept procesual civil descărcare alternativă

Achiesare la hotărârea pronunţată - depunerea la dosar a achiesării exprese realizate prin act autentic

Apel incident

Apel provocat

Cerere amânare a judecăţii

Cerere de acordare despăgubiri pentru amânarea nejustificată a judecării ori a executării silite

Cerere de amânare a judecăţii pentru lipsă de aparare

Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată

Cerere de apel, recurs împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în garanţie

Cerere de apel, recurs împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a cererii de chemare în judecată a altor persoane

Cerere de apel, recurs împotriva încheierii de respingere, ca inadmisibilă, a intervenţiei principale/accesorii

Cerere de aplicare a amenzii judiciare

Cerere de arătare a titularului dreptului

Cerere de chemare în garanţie

Cerere de chemare în judecată a altor persoane

Cerere de chemare în judecată

Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti

Cerere de contestaţie în anulare

Cerere de desfăşurare a procesului fără prezenţa publicului

Cerere de disjungere a cererii incidentale

Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind dovada existenţei pe rolul instanţei a unei cauze

Cerere de eliberare a unui certificat de grefă privind minuta

Cerere de executare silită

Cerere de îndreptare a erorii materiale

Cerere de înlăturare a dispoziţiilor potrivnice din hotărârile judecătoreşti

Cerere de înlocuire a unui martor

Cerere de interventie accesorie

Cerere de interventie în interes propriu

Cerere de întoarcere a executării silite

Cerere de introducere în cauză a moştenitorilor

Cerere de investire cu formulă executorie

Cerere de lămurire a hotărârii judecătoreşti

Cerere de legalizare a copiei unei hotărâri judecătoreşti/ încheieri de şedinţă

Cerere de modificare, precizare a cererii de chemare în judecată (cerere adiţională)

Cerere de ordonanţă preşedinţială

Cerere de poprire asiguratorie

Cerere de preschimbare a termenului de judecată

Cerere de recuzare a unuia din membrii completului de judecată

Cerere de reexaminare a despăgubirilor acordate pentru amânarea nejustificată a judecării cauzei sau a executării silite

Cerere de reexaminare ajutor public

Cerere de reexaminare amendă judiciară

Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată

Cerere de reexaminare timbraj

Cerere de refacere a hotărârii judecătoreşti dispărute

Cerere de refacere a dosarelor sau înscrisurilor dispărute privitoare la o cauză în curs de soluţionare

Cerere de renunţare la dreptul pretins

Cerere de renunţare la judecată

Cerere de renunţare la mandat

Cerere de restituire a taxei judiciare de timbru

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 1)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 2)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 3) C. proc. civ.

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 4)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 5)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 6)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 7)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 8)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 9)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 10)

Cerere de revizuire art. 509 alin. (1) pct. 11)

Cerere de revizuire

Cerere de revocare mandat

Cerere de ridicare a măsurilor asiguratorii

Cerere de sechestru asigurator

Cerere de sechestru judiciar

Cerere de strămutare

Cerere de suspendare a executării in faza contestaţiei în anulare

Cerere de suspendare a executării în faza recursului

Cerere de suspendare a executării în faza revizuirii

Cerere de suspendare a executării provizorii

Cerere de suspendare a executării

Cerere de suspendare a judecării art. 242 C. proc. civ.

Cerere de suspendare a judecării art. 411 C. proc. civ.

Cerere de suspendare a judecării art. 413 alin. (1) pct. 1)

Cerere de suspendare a judecării art. 413 alin. (1) pct. 2)

Cerere de suspendare a judecării cauzei

Cerere eliberare copie simplă de pe înscrisuri

Cerere facilităţi taxă de timbru persoane juridice

Cerere instituire curatela

Cerere necontencioasă

Cerere numire curator art. 58 C. proc. civ

Cerere pentru a se lua act de tranzacţie

Cerere pentru depunerea listei de martori

Cerere pentru încuviinţare a probelor

Cerere pentru proba contrară art.254 alin. (3)

Cerere pentru reluarea dezbaterilor după suspendare

Cerere privind alegerea domiciliului, sediului procesual al părţilor

Cerere privind asigurarea probelor

Cerere privind pronunţarea unei hotărâri parţiale

Cerere privind schimbarea domiciliului părţii

Cererea de apel

Cererea de constatare a perimării

Cererea de delegare a unui executor judecătoresc

Cererea de lasare a cauzei la sfârşitul şedinţei

Cererea de recurs

Cererea de repunere pe rol

Cererea de validare a popririi

Cererea pentru depunerea de înscrisuri probatorii la dosar

Cererere reconvenţională

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma plăţii onorariului de avocat, expert, traducătorului, interpretului sau onorariului executorului judecătoresc

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită

Cereri privind refacerea înscrisurilor şi hotărârilor dispărute

Cereri privind suspendarea judecării

Contestaţie în anulare obişnuită

Contestaţie în anulare specială

Contestaţie la executare silită

Contestaţie la titlu

Contestaţie privind tergiversarea procesului

Declaraţie de apel fără motive

Declaraţie de recurs

Declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care solicită acordarea ajutorului judiciar

Întâmpinare la apel

Întâmpinare la cererea de chemare în judecată

Întampinarea la cererea de recurs

Motive de apel

Motive de recurs depuse prin cerere separată

Plângere împotriva încheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea procesului

Plângere împotriva refuzului executorului judecătoresc de comunicare

Răspuns la întâmpinarea formulată la cererea de apel

Răspuns la întâmpinarea formulată la cererea de chemare în judecată

Răspuns la întâmpinarea formulată la cererea de recurs

Recurs incident

Recurs provocat