Cereri în materia insolvenţei

Acţiune în anularea actelor juridice frauduloase încheiate în dauna drepturilor creditorilor

Acţiune în anularea actelor juridice privind constituirea sau transmiterea unor drepturi patrimoniale

Acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilor

Acţiune în atragerea răspunderii administratorului special

Acţiune în despăgubiri

Acţiune în nulitatea plăţilor sau operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii

Acţiune în rezilierea contractului în derulare

Acţiune în rezoluţiunea concordatului preventiv

Acţiune privind atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere pentru suportarea unei părţi din pasivul debitorului persoană juridică

Cerere de admitere a creanţei la masa credală

Cerere de anulare a concordatului preventiv

Cerere de constatare a nulităţii absolute a concordatului preventiv

Cerere de deschidere a procedurii de concordat preventiv

Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru neachitarea creanţelor curente

Cerere de deschidere a procedurii de faliment pentru nerealizarea planului de reorganizare

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitor

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei grupului de societăţi

Cerere de încetare a mandatului ad-hoc

Cerere de închidere a procedurii concordatului preventiv

Cerere de înlocuire a membrilor comitetului creditorilor

Cerere de înlocuire judiciară a administratorului judiciar, lichidatorului

Cerere de instituire de măsuri asiguratorii

Cerere de numire a mandatarului ad-hoc

Cerere de omologare a concordatului preventiv

Cerere de plată

Cerere de ridicare a dreptului de administrare şi pentru intrarea în procedura de faliment

Cerere de ridicare a suspendării acţiunilor judiciare şi extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului şi valorificare imediată a bunului supus garanţiei

Cerere de suspendare operaţiuni de înstrăinare de bunuri din averea debitorului

Cerere de suspendare provizorie a executărilor silite

Cerere de suspendare provizorie a urmăririlor silite individuale

Contestaţie împotriva deciziei comitetului creditorilor

Contestaţie împotriva desemnării administratorului judiciar

Contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciciar/lichidator

Contestaţie împotriva propunerii de valorificare de bunuri

Contestaţie împotriva tabelului preliminar, suplimentar al creanţelor

Contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei

Obiecţiuni împotriva raportului de evaluare

https://www.dropbox.com/sh/mmq1xxn89x75314/AAA1OXod8JTlikTkekXMJ5iZa?dl=0Descărcare alternativă 1                                                                Materie penală descărcare alternativăDescărcare alternativă 2