Civil si procesual civil

Prezentul ghid cuprinde 273 dintre cele mai uzuale cereri în materie procesual civilă şi în materie civilă, acţiuni în aplicarea Legii nr. 31/1990 republicată şi a Legii nr. 85/2014, cereri privind litigiile în relaţiile de familie precum şi cereri formulate în materia dreptului muncii.

Prezentul ghid este realizat cu intenția de a răspunde unor necesități de ordin practic, venind astfel în sprijinul justițiabililor și reprezentanților acestora în contextul intrării în vigoare a noului Cod civil, a noului Cod de procedură civilă şi a Legii nr.85/2014, precum şi în contextul modificărilor apărute la Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.

Ghidul conţine acte care au un pronunțat caracter de generalitate, urmând a fi completate în funcție de fiecare situație particulară.Modelele de cereri şi acţiuni reprezintă un instrument pus la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor în scopul facilitării accesului la justiţie şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

La elaborarea ghidului au fost avute în vedere:
 • Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, modificată şi completată prin:

  - Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011; 

  - Ordonanţă de urgenţă Nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011;
  - Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012.

 • Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, modificată şi completată prin:
  - Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012;
  - Ordonanţă de urgenţă nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 23 august 2012;
  - Legea nr. 206 din 9 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 13 noiembrie 2012;
  - Ordonanţă de urgenţă nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2013;
  - Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 12 februarie 2013;
  - Legea nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 2 aprilie 2013.
 • Legea nr. 31/din 16 noiembrie 1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial nr. 466 din 25 iunie 2014;
 • Legea nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată în Monitorul Oficial nr. 259 din 19 aprilie 2012;
 • Legea nr. 272/2004 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial nr.159 din 5 martie 2014;
 • Legea nr. 62 din 10 mai 2011 privind dialogul social, republicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012