Civil si procesual civil

Ghidurile grupate în această secţiune cuprind peste 300 dintre cele mai uzuale cereri în materie procesual civilă şi în materie civilă, acţiuni în aplicarea Legii nr. 31/1990 republicată şi a Legii nr. 85/2014, cereri privind litigiile în relaţiile de familie, precum şi cereri formulate în materia dreptului muncii.

Prezentul ghid este realizat cu intenția de a răspunde unor necesități de ordin practic, venind astfel în sprijinul justițiabililor și reprezentanților acestora în contextul intrării în vigoare a noului Cod civil, a noului Cod de procedură civilă şi a Legii nr.85/2014, precum şi în contextul modificărilor apărute la Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile comerciale, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei şi Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.

Ghidul conţine acte care au un pronunțat caracter de generalitate, urmând a fi completate în funcție de fiecare situație particulară. Modelele de cereri şi acţiuni reprezintă un instrument pus la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor în scopul facilitării accesului la justiţie şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

La elaborarea ghidului au fost avute în vedere:

·         Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, modificată şi completată prin Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10 iunie 2011; 

 

·         Ordonanţă de urgenţă Nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 696 din 30 septembrie 2011;

 

·         Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012.

 

·         Legea nr. 134 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, modificată şi completată prin Legea nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012;

·         Ordonanţă de urgenţă nr. 44 din 23 august 2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 23 august 2012;
Legea nr. 206 din 9 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 762 din 13 noiembrie 2012;

·         Ordonanţă de urgenţă nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2013;

·         Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 12 februarie 2013;

 

·         Lege   nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial  nr. 753 din 16 octombrie 2014;

 

·         Ordonanţă de Urgenţă  nr. 62/2015 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă publicată în Monitorul Oficial  nr. 964 din 24 decembrie 2015;

 

·         Ordonanţă de Urgenţă  nr. 95/2016 din 8 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial  nr. 1009 din 15 decembrie 2016;

 

·         Decizia Curţii Constituţionale nr. 369/2017 din 30 mai 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv" cuprinse în art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial  nr. 582 din 20 iulie 2017;

 

·         Decizia Curții Constituționale nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 24 octombrie 2014;

 

·         Deciziei nr. 485/2015 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, publicată în  Monitorul Oficial  partea I nr. 539 din 20/07/2015;

 

·         Deciziei nr. 866/2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 și alin. (2) din Codul de procedură civilă, publicată în  Monitorul Oficial  partea I nr. 69 din 01/02/2016;

 

·         Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii

 

·         Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 19 martie 2018;

 

·         - Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 18 mai 2012, cu  modificările aduse prin următoarele acte: Legea nr. 213/2013; Legea nr. 295/2015; OUG nr.  33/2016; Legea nr.  57/2016; Legea nr. 14/2018;

 

·         - Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 12 iunie 2017;

 

 

·         - Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 23 iulie 2007, cu modificările aduse prin următoarele acte: Legea nr. 175/2010; Legea nr. 76/2012; Legea nr. 34/2015; Legea nr. 277/2015; Legea nr. 17/2016; Legea nr. 67/2017;

 

·         - Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu modificările aduse prin următoarele acte: OG nr. 37/2003; Legea nr. 213/2005; Legea nr. 246/2005; Legea nr. 305/2008; Legea nr. 34/2010; Legea nr. 145/2012; Legea nr. 76/2012; Legea nr. 22/2014; Legea nr. 46/2016.

 

·         Legea nr. 62 din 10 mai 2011 privind dialogul social, republicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 31 august 2012, modificată şi completată prin: LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;<LLNK 12013   248 10 201   0 31> LEGEA nr. 248 din 19 iulie 2013;<LLNK 12012   187 10 201   0 35> LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; <LLNK 12013   255 10 201   0 31>LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; <LLNK 12016     1 10 201   0 32>LEGEA nr. 1 din 11 ianuarie 2016; <LLNK 12017    23180 301   0 46>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2017; <LLNK 12017    82180 301   0 48>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 noiembrie 2017.<LLNK 12013     2 10 201   0 32>

·         CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (<LLNK 12003    53 11 201   0 17>Legea nr. 53/2003, republicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011, modificat şi completat prin: LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2012;<LLNK 12012    76 10 201   0 28>LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; <LLNK 12013     2 10 201   0 32>LEGEA nr. 2 din 1 februarie 2013;<LLNK 12012   187 10 201   0 29>LEGEA nr. 187 din 24 mai 2012;<LLNK 12013   255 10 201   0 31>LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013;<LLNK 12014    77 10 201   0 30> LEGEA nr. 77 din 24 iunie 2014;  <LLNK 12014   171 10 201   0 35>LEGEA nr. 171 din 16 decembrie 2014; <LLNK 12015    12 10 201   0 33>LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015; <LLNK 12015    97 10 201   0 27>LEGEA nr. 97 din 7 mai 2015; <LLNK 12015   2791701701   0 35><LLNK 12016    57 10 201   0 32>LEGEA nr. 57 din 11 aprilie 2016;<LLNK 12016   176 10 201   0 34>LEGEA nr. 176 din 7 octombrie 2016; <LLNK 12016   220 10 201   0 35>LEGEA nr. 220 din 17 noiembrie 2016; <LLNK 12017    53180 301   0 45>ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 53 din 4 august 2017; <LLNK 12017   7591701701   0 37><LLNK 12018    64 10 201   0 31>LEGEA nr. 64 din 12 martie 2018.

·         Legea 31/1990 astfel cum a fost modificată prin Legea 152/2015

 

·         Decizia nr. 9/2016 a ÎCCJ– Secţia I civilă, hotărâre prealabilă pentru dezlegarea unei chestiuni de drept,

 

·         Decizia recurs în interesul legii nr. LXII (62) din 24 septembrie 2007

 

·         Recursul in interesul legii decizia nr. X din 20 martie 2006 cu privire la aplicarea dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 26/1990

·         Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

·         Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului