Penal‎ > ‎

Materie penală

Cerere apel in materie penală

Cerere de acces la mapele de hotărâri ale instanţei, formulată de persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu

Cerere de administrare de probe

Cerere de amânare a executării pedepsei inchisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare – în cursul urmăririi au a judecăţii

Cerere de comunicare a ordonanţei de clasare

Cerere de comunicare a ordonanţei de renunţare la urmărire penală

Cerere de constituire parte civilă

Cerere de consultare a dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei

Cerere de consultare a dosarelor şi evidenţelor instanţei privitoare la activitatea de judecată

Cerere de consultare a dosarului

Cerere de contestaţie în anulare în materie penală

Cerere de contestaţie la executare

Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecăţii

Cerere de continuare a urmăririi penale formulată de suspect sau a inculpat

Cerere de disjungere a cauzelor în faza de judecată

Cerere de disjungere a cauzelor în faza de urmărire penală

Cerere de efectuare a expertizei

Cerere de efectuare a percheziţiei informatice, în cursul judecăţii, formulată de persoana vătămată sau de părţi

Cerere de efectuare a unui supliment de expertiză

Cerere de eliberare de fotocopii ale actelor dosarului, inclusiv ale rechizitoriului sau ale hotărârilor pronunţate ori extrase din acestea, formulate de reprezentanţii mass-mediei

Cerere de eşalonare a plăţii amenzii penale formulată de condamnatul persoană fizică

Cerere de eşalonare a plăţii amenzii penale formulată de condamnatul persoană juridică

Cerere de indreptare a erorilor materiale

Cerere de iniţiere a încheierii unui acord de recunoaştere a vinovăţiei

Cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite

Cerere de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă

Cerere de introducere în procesul penal a părţii responsabile civilmente

Cerere de liberare condiţionată

Cerere de modificare a pedepsei ca urmare a intervenţiei unei legi penale mai favorabile

Cerere de permitere a părăsirii imobilului în cazul arestului la domiciliu

Cerere de reabilitare

Cerere de recurs în casaţie

Cerere de recuzare în faza de judecată

Cerere de recuzare în faza de urmărire penală

Cerere de redeschidere a procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate

Cerere de renunţare la pretenţiile civile

Cerere de restituire a cauzei la parchet

Cerere de restituire a înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei

Cerere de retragere a plîngerii prealabile

Cerere de reunire a cauzelor în faza de judecată

Cerere de reunire a cauzelor în faza de urmărire penală

Cerere de revizuire în materie penală

Cerere de revocare sau înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpat

Cerere de schimbare a încadrării juridice în cursul judecăţii

Cerere de strămutare a cauzei în faza de judecată

Cerere de suspendare a executării hotărârilor penale

Cerere de suspendare a judecării cauzei în materie penală

Cerere formulată de partea civilă de luare a măsurilor asiguratorii - în cursul urmăririi penale sau în cursul judecăţii

Cerere pentru eliberarea certificatelor

Cerere pentru eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar

Cererea inculpatului de înlocuire, încetare a obligaţiilor în cazul controlului judiciar/controlului judiciar pe cauţiune în faza de urmărire penală/în procedura de cameră preliminară/în faza de judecată

Cererea persoanei vătămate de a fi informată cu privire la stadiul urmăririi penale

Cererea persoanei vătămate de autorizare a interceptării

Contestaţie împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive

Contestaţie privind durata procesului penal

Declaraţie de împăcare

Denunţ

Înştiinţare de părăsire a imobilului fără permisiune

Plângere adresată judecătorului de cameră preliminară împotriva soluțiilor de neurmărire sau de netrimitere în judecată

Plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală

Plângere împotriva ordonanţei de reţinere

Plângere împotriva ordonanţei procurorului de luare a măsurii controlului judiciar/controlului judiciar pe cauţiune

Plângere împotriva soluţiilor de clasare ori de renunţare la urmărire penală

Plângere penală

https://www.dropbox.com/sh/mmq1xxn89x75314/AAA1OXod8JTlikTkekXMJ5iZa?dl=0Descărcare alternativă 1                                                                Materie penală descărcare alternativăDescărcare alternativă 2