Penal

Forma revizuită a Ghidului practic privind modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală oferă justiţiabililor 88 de cereri revizuite, completate şi dezvoltate în acord cu modificările legislative aduse Codului penal şi Codului de procedură penală, precum şi cu Deciziile Curţii Constituţionale şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -  Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, respectiv ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să soluţioneze recursul în interesul legii.

Acest ghid este realizat pentru a răspunde unor necesităţi de ordin practic şi pentru a facilita justiţiabililor accesul la justiţie, în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală.

Modelele vizează, pe de o parte, cereri privind sesizarea organelor de urmărire penală, a judecătorului de cameră preliminară, a instanței de judecată,  iar pe de altă parte, cereri prin intermediul cărora părţile (inculpatul, partea civilă, partea responsabilă civilmente), subiecții procesuali principali (persoana vătămată, suspectul), alți subiecți procesuali ( ex: martorul) își pot exercita drepturile procesuale în cursul urmăririi penale, în procedura de cameră preliminară, în cursul judecății și în materia punerii în executare a hotărârilor judecătorești.

Fiecare model atrage atenţia asupra condiţiilor de formă şi fond, cu indicarea elementelor pe care cererea trebuie sau ar fi recomandat să le cuprindă.

Sunt indicate, acolo unde a fost cazul, termene, competenţa organului judiciar, sancţiunile ce intervin, în cazul în care nu sunt respectate prevederile legii, precum şi textele legale incidente.

Actele au un pronunţat caracter de generalitate, iar explicaţiile dispoziţiilor legale facilitează adaptarea cererii  unei situaţii particulare.

La elaborarea ghidului au fost avute în vedere:

·        Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 510 din 24 iulie 2009, modificată şi completată prin:

- Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 180 din 20 martie 2012;

- Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 258 din 19 aprilie 2012;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 757 din 12 noiembrie 2012;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial  nr. 389 din 23 mai  2016;

- Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, publicată în Monitorul Oficial  nr. 545 din 20 iulie 2016;

·        Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial  nr. 486 din 15 iulie 2010, modificată şi completată prin:

- Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 258 din 19 aprilie 2012;

- Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial  nr. 515 din 14 august 2013;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2014;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 911 din 15 decembrie  2015;

- Legea nr. 75/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 334 din 29 aprilie  2016;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2015, aprobată prin Legea nr. 116/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 418 din 3 iunie  2016;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2016, privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal,  publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 14 martie  2016;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 18/2016, publicată în Monitorul Oficial  nr. 389 din 23 mai  2016;

- Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, publicată în Monitorul Oficial  nr. 545 din 20 iulie 2016;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2016, publicată în Monitorul Oficial  nr. 866 din 31 octombrie  2016;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2017, publicată în Monitorul Oficial  nr. 92 din 1 februarie  2017;

- Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2017, publicată în Monitorul Oficial  nr. 101 din 5 februarie  2017, aprobată prin Legea nr. 9/2017 publicată în Monitorul Oficial  nr.144 din 24 februarie  2017;

·      Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013.

·      Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013.

·     Legea nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013.

·     Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 482 din 1 iunie 2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 573 din 6 mai 2014

·     Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

·        Decizia 1/2016 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii

·        Decizia 2/2010 a Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să soluţioneze recursul în interesul legii

·        Decizia nr. 22/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

·        Decizia Curţii Constituţionale nr. 257/2017 ( M. Of. 472/ 2017)

·        Decizia Curţii Constituţionale nr. 625/2016 ( M.Of 107/2017).