Penal

Prezentul ghid cuprinde 66 dintre cele mai uzuale cereri în materie penală și este realizat cu intenția de a răspunde unor necesități de ordin practic, venind astfel în sprijinul justițiabililor și reprezentanților acestora în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal și a noului Cod de procedură penală.
Cererile atrag atenția asupra tuturor elementelor obligatorii pe care trebuie să le conțină actele adresate instanțelor judecătorești sau organelor de urmărire penală, precum și indicarea, acolo unde este cazul, a termenelor în care trebuie introduse aceste acte, a competenței organelor judiciare precum și a sancțiunilor incidente, în cazul în care nu sunt respectate aceste elemente obligatorii.
Actele au un pronunțat caracter de generalitate, urmând a fi completate în funcție de fiecare situație particulară. 

Astfel, scopul acestui ghid este de a facilita accesul justițiabililor la justiția penală, pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil, în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară.

La elaborarea ghidului au fost avute în vedere:

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, modificată şi completată prin:

  - Legea nr. 27/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 180 din 20 martie 2012;
  - Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012;
  - Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010, modificată şi completată prin:
  - Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012;
  - Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial nr. 515 din 14 august 2013;
  - Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2014.

 • Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013. 
 • Legea nr. 253 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 513 din 14 august 2013. 
 • Legea nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013.