Discursuri


Judecător dr. Adrian Bordea

Ne bucură prezenţa la această festivitate a reprezentanţilor unora dintre misiunile diplomatice cu care colaborăm. Ziua europeană a justiției civile reprezintă încă un moment de reflecție asupra armonizării efective a dreptului, în spațiul juridic european, astfel încât justiția să răspundă nevoilor generale, dar și particulare pe care Statele Membre le reclamă. (mai mult ...)

Judecător dr. Livia Doina Stanciu

Permiteți-mi să încep prin a-i mulţumi domnului preşedinte Adrian Bordea și domnului judecător Horațius Dumbravă pentru invitaţia pe care mi-au adresat-o și la care am răspuns cu mare plăcere de a participa azi, alături de dumneavoastră, la acest eveniment organizat de Consiliul Superior al Magistraturii cu ocazia sărbătoririi în România, ca de altfel în toate celelalte state europene, pentru a 11-a oară, a Zilei Justiţiei Civile Europene. (mai mult ...)

Robert Cazanciuc

Stimaţi invitaţi, dragi colegi, discutând de coduri, evident că a fost doar un prim pas în încercarea de reformă a sistemului. Greul de aici încolo urmează şi, evident, el cade în foarte mare măsură pe întreg sistemul judiciar, pe judecători, pe procurori, pe grefieri, pe toţi cei care vor cu adevărat să contribuie la reforma sistemului de justiţie din România.  (mai mult ...)

Judecător Horaţiu Dumbravă

Intrarea în vigoare a celor 4 noi coduri – codurile civil şi penal, codurile de procedură civilă şi penală – a reprezentat un reper pentru justiţia din România, pentru întreaga societate românească. Punerea în practica de zi cu zi a dispoziţiilor noilor coduri, prin întinderea lor şi prin acoperirea aproape a tuturor aspectelor vieţii sociale, economice, instituţionale româneşti, este un proces complex. (mai mult ...)


 Judecător Dorina
Zeca

Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă conţine 273 de formulare, dintre cele mai uzuale cereri întâlnite în materie civilă şi procesual civilă. Magistraţii, care au contribuit la elaborarea acestui Ghid, au dorit să pună în slujba justiţiabililor cunoştinţele şi experienţa profesională, în vederea realizării unor formulare care să corespundă cerinţelor procedurale, în contextul intrării în vigoare a noilor Coduri, dar şi a adoptării Legii nr.85/2014. (mai mult ...)