Discurs Zeca Dorina

Ziua Europeană a Justiţiei Civile

 

Judecător Dorina Zeca, coautor Ghidul practic – modele de cereri în materie procesual civilă şi civilă

 

Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă conţine 273 de formulare, dintre cele mai uzuale cereri întâlnite în materie civilă şi procesual civilă.

Magistraţii, care au contribuit la elaborarea acestui Ghid, au dorit să pună în slujba justiţiabililor cunoştinţele şi experienţa profesională, în vederea realizării unor formulare care să corespundă cerinţelor procedurale, în contextul intrării în vigoare a noilor Coduri, dar şi a adoptării Legii nr.85/2014.

Scopul Ghidului este de a se asigura,  în primul rând,  o bună informare a tuturor participanţilor cu privire la mijloacele procedurale specifice, de care dispun pentru a obţine ocrotirea şi realizarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Modelele de cereri şi acţiuni reprezintă un real sprijin pentru justiţiabili, deoarece acestea pot fi adaptate în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoane.

De asemenea, acestea reprezintă formulări adecvate şi schematice, prin care nemulţumirea părţii este adusă în atenţia magistratului, prin utilizarea unui limbaj juridic, tehnic şi sintetic, în scopul realizării accesibilităţii şi previzibilităţii actului de justiţie.

Prin elaborarea acestor formulare s-a urmărit realizarea uniformizării exprimărilor din cuprinsul cererilor şi acţiunilor şi utilizarea unui limbaj juridic adecvat, în scopul identificării cu claritate şi precizie a pretenţiei deduse judecăţii.

Nu în ultimul rând, modelele de cereri şi acţiuni pot contribui în mod eficient şi efectiv la creşterea clarităţii şi transparenţei actului de justiţie, dar şi la sporirea celerităţii acestuia, prin reducerea duratei de soluţionare a cauzei şi preîntâmpinarea dificultăţilor care pot apărea în desfăşurarea procesului civil, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a utilizării unui limbaj nejuridic şi neadecvat.

Avantajele Ghidului:

  • informează participanţii asupra categoriilor de cereri şi acţiuni (mijloacelor procedurale) de care dispun, pentru exercitarea drepturilor procesuale;

  • informează asupra elementelor obligatorii, pe care trebuie să le conţină o cerere adresată instanţei (elemente de conţinut şi modalitatea de redactare);

  • pune la dispoziţia justiţiabilului formulare schematice şi adaptabile;

  • îndrumă justiţiabilul să se adreseze instanţei competente, din punct de vedere material şi teritorial, prin explicaţiile oferite în cuprinsul formularelor, preîntâmpinând prelungirea duratei de soluţionare a cauzei, prin sesizarea unei instanţe necompetente;

  • identifică temeiurile de drept, având în vedere natura cererii formulate;

  • evidenţiază capetele de cerere accesorii (în materia divorţului, în litigiile de dreptul muncii), dar şi capetele de cerere incidentale, a căror solicitare este lăsată la dispoziţia părţii;

  • atrage atenţia justiţiabilului asupra obligativităţii de a depune cererea în exemplare suficiente, având în vedere natura cererii formulate, dar şi asupra posibilităţii de a depune cerere într-un singur exemplar  ( de exemplu, în cazul cererilor de ajutor public judiciar, al cererii de reexaminare a cuantumului taxei de timbru stabilite, cereii de preschimbare a termenului de judecată, etc.);

  • îndrumă justiţiabilul cu privire la posibilitatea de a solicita mijloacele de probă necesare, în raport de specificul acţiunii. Solicitarea unui mijloc de probă şi administrarea acestuia la momentul oportun contribuie la soluţionarea eficientă şi rapidă a cauzei.