Discurs Dumbravă Horaţiu

ZIUA EUROPEANĂ A JUSTIŢIEI CIVILE

 

Judecător Horaţiu Dumbravă, membru CSM

Intrarea în vigoare a celor 4 noi coduri – codurile civil şi penal, codurile de procedură civilă şi penală – a reprezentat un reper pentru justiţia din România, pentru întreaga societate românească.

Punerea în practica de zi cu zi a dispoziţiilor noilor coduri, prin întinderea lor şi prin acoperirea aproape a tuturor aspectelor vieţii sociale, economice, instituţionale româneşti, este un proces complex. El, acest proces, nu se opreşte la simpla apelare de către cetăţeni la noile dispoziţii din cod sau la aplicarea lor de către instituţiile statutului sau de către instanţele judecătoreşti.

Înseamnă mult mai mult:

  • o familiarizare a profesioniştilor cu noile dispoziţii – ceea ce înseamnă pregătire profesională intensă;
  • resurse umane (alocare, realocare judecători şi grefieri) şi financiare, dar şi materiale, de infrastructură pentru implementarea noilor coduri;
  • acomodarea cetăţenilor cu instituţiile noi din cele 4 coduri şi, din această perspectivă, asistenţa pe care statul este obligat să o acorde cetăţenilor în a apela în cunoştinţă de cauză la aceste instituţii.

Puterea judecătorească, cu mijloacele nu multe pe care le-a avut la dispoziţie, a participat la acest efort, fie prin instanţele judecătoreşti, fie prin autoritatea administrativă şi de pregătire profesională: Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii.

În mod fericit, însă, a primit şi un ajutor substanţial din partea unor parteneri cărora trebuie să le mulţumim. Printre aceştia se numără şi Confederaţia Elveţiană, prezentă azi prin Ambasada Elveţiei, dl. Marc Bruchez.

Doar câteva cuvinte despre acest ajutor nepreţuit şi veţi înţelege de ce sincerele noastre mulţumiri sunt cuvenite cu asupra de măsură Confederaţiei Elveţiene.

La finalul anului 2010 a fost semnat, la Berna, Acordul Cadru dintre Confederaţia Elveţiană şi statul român, care în ce priveşte sistemul judiciar din România a devenit operaţional începând cu data de 1 iulie 2011. Bugetul total dedicat sistemului judiciar este în valoare de 2.694.836 CHF, din care finanţarea elveţiană reprezintă 85%, iar diferenţa de 15% este asigurată de C.S.M.

Potrivit acestui acord, C.S.M. a devenit Autoritate de Implementare pentru 3 proiecte majore ce se vor derula până în luna martie 2015:

  1. „Asistenţa pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”;
  2. „Consolidarea capacităţii Ministerului Public de a obţine rezultate mai bune în lupta împotriva micii corupţii”;
  3. „Îmbunătăţirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare”.

Pentru a înţelege dimensiunea corectă şi importanţa strategică pentru sistemul judiciar din România a acestui Acord, care, veţi vedea, nu este deloc o evaluare seacă şi o enumerare plictisitoare prin consistenţa acţiunilor în care a fost implicat întreg sistemul judiciar, daţi-mi voie să vă relev cifrele şi acţiunile care au fost derulate de C.S.M./I.N.M. în parteneriat cu Confederaţia Elveţiană cu privire la primul proiect, „Asistenţa pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”:

-           264 seminarii în domeniul noilor coduri, la care au participat 7583 membri ai sistemului judiciar, din care: 7518 magistrați (5052 judecători și 2466 procurori), precum și 65 reprezentanţi ai altor profesii juridice; media de participanți/seminar fiind de 28,7244;

-           14 conferinţe naţionale în domeniul noilor coduri, la care au participat  1716 membri ai sistemului judiciar, din care: 1524 magistraţi (972 judecători şi 552 procurori), precum şi 192 reprezentanţi ai altor profesii juridice; aceste conferinţe au fost înregistrate şi postate on-line fiind accesate de un număr foarte mare de judecători şi procurori;

-           au fost organizate 3 conferinţe internaţionale la care au participat 223 membri ai sistemului judiciar, din care: 209 magistraţi (161 judecători şi 48 procurori), precum şi 14 reprezentanţi ai altor profesii juridice;

-           au fost elaborate 4 broşuri în domeniul celor 4 noi coduri; acestea urmează a fi tipărite -7228 exemplare (3614 exemplare x 2 broşuri (civil şi procedură civilă) şi 3214 (1607 exemplare x 2 broşuri (penal şi procedură penală);

-           au fost elaborate ghiduri de acte procedurale pentru magistraţi şi modele de acţiuni pentru justiţiabili – pe care le lansăm în mod oficial cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile (a căror lansare o avem azi, de Ziua Europeană a Justiţiei Civile)

-           au fost finalizate 24 de module e-learning în domeniul noilor coduri;

-           au fost achiziţionate servere pentru transmiterea on-line a conferinţelor organizate în cadrul proiectelor.

Şi acţiunile nu se opresc aici, mai sunt programate o serie de alte acţiuni până în luna martie 2015.

Repet, aceste acţiuni menţionate au fost derulate doar pe primul proiect. La fel de consistente au fost şi sunt şi acţiunile derulate şi în cadrul celorlalte două proiecte, „Consolidarea capacităţii Ministerului Public de a obţine rezultate mai bune în lupta împotriva micii corupţii” şi „Îmbunătăţirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare”.

Şi pentru că am ajuns în acest punct, împreună cu dumneavoastră, azi, aici, dar şi concomitent la toate instanţele judecătoreşti din România, lansăm Ghidurile de acte procedurale pentru magistraţi şi modelele de acţiuni pentru justiţiabili, parte a primului proiect al Acordului cadru dintre Confederaţia Elveţiană şi statul român.

Înainte de a încheia această scurtă prezentare a parteneriatului sistemului judiciar din România, trebuie să spun că acest Ghid a fost elaborat de judecători şi procurori. Cum s-a lucrat, ce-şi doreşte acest Ghid e mai bine să-i lăsăm pe cei care l-au elaborat. Aşa că dau cuvântul colegilor mei, d-na Dorina Zeca şi Mihai Udroiu.