Proiectul “Intarirea capacitatii sistemului judiciar romanesc de a raspunde provocarilor noilor schimbari legislative si institutionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges

Obiectivul general al proiectului constă în susţinerea sistemului judiciar în procesul de pregătire a implementării noilor coduri, prin asigurarea resurselor financiare necesare unei formări profesionale adecvate a judecătorilor şi procurorilor,  precum şi consolidarea capacităţii instituţionale a CSM, INM, SNG, Inspecţiei Judiciare şi Ministerului Public prin furnizarea echipamentelor necesare bunei desfăşurări a activităţilor specifice.  

Partenerii de proiect sunt Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Inspecţia Judiciară şi Ministerul Public.


Proiectul beneficiază de un buget total în valoare de 3.734.426 euro, va fi implementat pe parcursul a de 27 de luni şi cuprinde 10 obiective specifice, fiind prevăzute următoarele activităţi:
 • Formarea judecătorilor şi procurorilor români în domeniul noilor coduri: vor fi organizate 225 de seminarii de formare continuă pentru un total de 5.645 de profesionişti, precum şi 8 conferinţe (480 de magistraţi, 80 de avocaţi şi 40 de grefieri); 2 sesiuni de lucru pentru personalul INM în vederea îmbunătăţirii curriculei de formare profesională;
 • Crearea unui format de  Şcoală de vară pentru viitorii judecători şi procurori în vederea dezbaterii dispoziţiilor noilor coduri: vor fi organizate două şcoli de vară cu durata de 5 zile, fiecare pentru 25 de profesionişti din domeniul juridic;
 • Întărirea reţelei de formatori şi experţi  INM în domeniul noilor coduri: vor fi organizate 4 sesiuni de formare formatori în domeniul noilor coduri;

 • Consolidarea cunoştinţelor magistraţilor români în domeniul jurisprudenţei CEDO: vor fi organizate 20 de seminarii de două zile, pentru un număr de 500 de judecători şi procurori;

 • Întărirea capacităţii instituţionale a instanţelor şi parchetelor prin furnizarea de formare specifică în domeniul managementului judiciar pentru magistraţii cu funcţii de conducere şi directorii economici: vor fi organizate 10 workshop-uri pentru preşedinţii de tribunale şi curţi de apel, prim-procurorii/procurorii generali din cadrul parchetelor corespunzătoare şi directorii economici (230 de persoane) în domeniul tehnicilor moderne de management; de asemenea, va fi elaborat 1 manual în domeniul managementului judiciar şi a celor mai bune practici în domeniu; vor fi organizate 2 sesiuni de formare formatori în domeniul managementului judiciar;

 • Consolidarea formării profesionale a inspectorilor judiciari: vor fi organizate 4 seminarii de formare profesională în domenii de interes pentru Inspecţia Judiciară;

 • Întărirea integrităţii magistraţilor şi grefierilor români prin furnizarea de formare profesională specifică în domeniul eticii şi deontologiei profesionale prin organizarea a 2 seminarii de formare formatori pentru 30 formatori INM şi SNG, 12 seminarii pentru 200 magistraţi şi 80 de grefieri, 3 seminarii de formare continuă pentru viitorii membri ai reţelei consilierilor de integritate din cadrul instanţelor şi parchetelor (45 magistraţi); vor fi elaborate materiale de formare şi un Ghid de bune practici în domeniul eticii şi deontologiei profesionale, care va fi distribuit ulterior către instanţe şi parchete;

 • Întărirea capacităţii instituţionale a SNG prin dezvoltarea reţelei de formatori şi furnizarea de formare profesională pentru grefieri: vor fi organizate 2 seminarii pentru formatorii SNG (30 de persoane) şi 14 seminarii de formare continuă pentru grefieri (280 de persoane) în domeniul case şi time management;

 •  Consolidarea cunoştinţelor profesioniştilor din sectorul judiciar în domeniul medierii: vor fi organizate 4 conferinţe internaţionale;

 • Consolidarea cunostintelor magistratilor romani in domeniul noii legislatii privind insolventa (1 conferinta), drept fiscal (1 conferinta), protectia consumatorilor (4 seminarii) si tehnici de elaborare a hotararilor judecatoresti (4 seminarii);

 • Achiziţionarea unor echipamente pentru facilitarea desfăşurării activităţilor specifice CSM, INM, SNG, Inspecţiei Judiciare, Ministerului Public şi instanţele judecătoreşti;Proiectul ”Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe populaţia romă şi alte grupuri vulnerabile/Improving access to justice for Roma and other vulnerable groups. An integrated approach

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru cetăţeni, cu accent pe populaţia de etnie romă şi alte categoriile vulnerabile.

Partenerii de proiect sunt Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutul Naţional al Magistraturii şi Agenţia Naţională pentru Romi

Proiectul beneficiază de un buget total în valoare de 941.176 euro, va fi implemantat pe parcursul a 37 de luni şi cuprinde 4 obiective specifice, având prevăzute următoarele activităţi:

 • Evaluarea accesului la justiţie pentru categoriile vulnerabile, cu accent pe populaţia de etnie romă şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia: o echipă formată din 4 experţi (1 expert român selectat de Consiliul Superior al Magistraturii,1 expert selectat de Administraţia Instanţelor din Norvegia şi 2 experţi selectaţi de Consiliul Europei) va elabora un studiu privind îmbunătăţirea accesului la justiţie al categoriilor vulnerabile;

 • Îmbunătăţirea accesului la asistenţă juridică pentru categoriile vulnerabile:

  •  acordarea de asistenta juridica directa categoriilor vulnerabile in centre infiintate la nivelul instantelor din Bucuresti, Buzau, Iasi, Cluj-Napoca, Oradea, Targu-Mures si Craiova;

  • elaborarea unui pachet informativ pentru grupurile vulnerabile, diseminarea a 8000 de exemplare, inclusiv varianta audio inregistrata in limba romani, precum si prezentarea acestuia in cadrul a 7 workshop-uri regionale la care vor fi invitati sa participe reprezentantii societatii civile, ai instantelor si parchetelor, precum si ai autoritatilor locale si centrale;

  • derularea unei campanii de constientizare in vedere diseminarii informatiilor privind acordarea de asistenta juridica gratuita,  distribuirea pachetului informativ in cadrul comunitatilor de romi si creşterea gradului de cunoaştere al categoriile vulnerabile cu privire la drepturile legale;

 • Consolidarea pregătirii profesionale în domeniul combaterii discriminării prin organizarea a 15 sesiuni de formare profesională pentru judecători, procurori, avocati, reprezentanti ai ONG-urilor, autoritatilor locale si serviciilor de probatiune;

 • Conștientizare și publicitate prin organizara unei conferinţe de lansare a proiectului, a unui seminar pentru prezentarea şi analizarea studiului elaborat în cadrul proiectului cu privire la accesul la justiţie al categoriilor vulnerabile, precum şi a unei conferinţe de închidere a proiectului.