https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/norwaygrants/informatii-generalehttps://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/norwaygrantsen/general-information
                                                    Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
   

Obiectivele generale ale Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 sunt de a contribui la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi la întărirea relaţiilor bilaterale între Norvegia şi Statele Beneficiare prin contribuţii financiare în următoarele sectoare prioritare:

·         Captarea şi stocarea carbonului;

·         Inovare în industria verde;

·         Cercetare şi burse;

·         Dezvoltare umană şi socială;

·         Justiţie şi afaceri interne;

·         Promovarea muncii decente şi a dialogului tripartit.


Cadrul de cooperare şi implementare a asistenţei financiare este stabilit prin Memorandumul de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, încheiat între Regatul Norvegiei şi Guvernul României.

Prin Memorandumul de Înţelegere sunt stabilite entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar Norvegian pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control (Anexa A), precum şi cadrul de implementare (Anexa B) ce specifică: lista domeniilor de finanţare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian în perioada 2009-2014, programele aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, Operatorii de Program şi proiectele predefinite acceptate la momentul încheierii Memorandumului.


Pentru mai multe informaţii despre Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, vă rugăm consultaţi pagina de internet a Punctului Naţional de Contact (Ministerul Fondurilor Europene) şi pagina oficială a Mecanismului.