https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/norwaygrants/homehttps://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/norwaygrantsen/home

Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cooperare cu Ministerul Justiției, în calitatea de Operator de Program pentru Programul RO 24 - „Dezvoltarea capacității instituționale și cooperarea în domeniul judiciar”, implementează două proiecte predefinite finanțate în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

 

Cele două proiecte au ca obiective generale consolidarea sistemului judiciar din România și îmbunătățirea accesului la justiție și sunt  implementate în parteneriat cu Administrația Instanțelor din Norvegia, Consiliul Europei, Institutul National al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Public, Inspecția Judiciară și Agenția Națională pentru Romi.

 
 

În perioada 3-11 aprilie 2017, în cadrul campaniei de conștientizare planificate în cadrul proiectului, au fost derulate misiuni în comunitățile de romi în vederea distribuirii pachetului informativ elaborat în cadrul proiectului. Misiunile au fost organizate în localități în care comunitățile de romi sunt reprezentative respectiv: județul Mureș- localitatea Band, Glodeni și Ogra; județul Cluj – Pata Rat și Turda/cartierul Poieni/comunitatea de pe strada Margaretelor; județul Buzău- Aleea Grădinilor si localitățile Cândești, Râmnicelu și Calvini; județul Iași – Ciurea și Grajduri; București – cartierele Rahova și Ferentari; județul Dolj – Filiași și Ocolna

Urmează misiunile din județul Bihor – cartierul Voltaire (19 aprilie 2017) din Oradea și localitatea Aleșd (20 aprilie 2017)

20 ianuarie 2017

În perioada 12-19 ianuarie 2017 Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect pentru proiectul predefinit “Îmbunătățire accesului la justiție. O abordare integrate cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, a organizat primele 5 workshop-uri regionale (Iași- 12 ianuarie 2017, București -13 ianuarie 2017, Oradea- 17 ianuarie 2017, Cluj-Napoca – 18 ianuarie 2017 și Târgu Mureş-19 ianuarie 2017) în vederea prezentării și dezbaterii pachetului informativ elaborat în cadrul proiectului.

 

În considerarea obiectivelor proiectului implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv îmbunătățirea accesului la justiție al categoriilor vulnerabile, creșterea cunoștințelor și a gradului de conștientizare în ceea ce privește drepturile acestora, cu accent pe populația de etnie roma, echipa de experți numită de partenerul de proiect – Consiliul Europei – a elaborat un util instrument de informare care oferă răspunsuri la o serie de probleme cu care se confruntă populația romă și alte categorii vulnerabile.

Pachetul informativ este format din 11 secțiuni în care sunt oferite clarificări în privința definirii conceptelor de vulnerabilitate și grup vulnerabil, modalității și condițiilor în care se poate beneficia de asistență juridică gratuită în cauze civile și penale, serviciile sociale oferite de autoritățile locale, măsuri de protecție împotriva discriminării, măsuri de protecție împotriva violenței domestice și sprijinul oferit victimelor, protecția și drepturile persoanelor cu dizabilități, aspecte privind sfera relațiilor de familie/căsătorie, asigurări de sănătate, securitate socială etc.

La evenimente au participat reprezentanții instituțiilor publice/autorităților centrale/locale, reprezentanți ai ONG-urilor care se ocupă de domeniul social vulnerabil/populația romă, ai comunităților rome, judecători, personalul de probațiune, precum și reprezentanții Agenției Naționale pentru Romi.

Următoarele două workshop-uri sunt planificate la Craiova-25 ianuarie 2017 şi Buzău – 26 ianuarie 2017.

Consiliul Superior al Magistraturii deruleaza procedura de selectie a avocatilor care vor acorda asistenta juridica gratuita categoriilor vulnerabile in cadrul proiectului Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Activitatea va fi derulata in cadrul instantelor din Bucuresti, Buzau, Oradea, Iasi, Cluj -Napoca, Targu-Mures si Craiova. Termenul limita pentru depunerea candidaturilor este data de 15 decembrie 2016. Informatii suplimentare sunt disponibile pe website-ul CSM www.csm1909.ro sectiunea achizitii publice.   

În perioada 7-8 aprilie 2016, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, s-a desfăşurat cel de-al doilea seminar internaţional planificat în cadrul proiectuluiConvenţia Europeană a Drepturilor Omului ca parte integrantă a metodologiei judiciare - motivarea hotărârilor”, finanţat în cadrul Fondului pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale la nivelul Programului RO 24 Întărirea capacității judiciare și cooperare” inclus în Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014,.

            Proiectul este implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Administrația Instanțelor din Norvegia, Ministerul de Justiţie din Polonia, Ministerul de Justiţie din Cehia, Consiliul Europei şi Administraţia Instanţelor din Lituania.

            Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea aplicării practice a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, în special cu referire la redactarea hotărârilor judecătoreşti, precum şi stabilirea unui cadru adecvat pentru realizarea unui schimb de bune practici între judecătorii din statele membre al Uniunii Europene, stabilind astfel premisele pentru identificarea celor mai bune soluţii pentru aplicarea practică a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei relevante la nivel european.

            Seminarul a dezbătut specificul invocării jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului în domenii acoperite de articolul 2 (dreptul la viaţă), articolul 3 (dreptul de a nu fi supus torturii), articolul 5 (dreptul la libertate şi siguranţă), articolul 6 (dreptul la un proces echitabil) şi articolul 8 (dreptul la respectarea vieţii private, domiciliului şi corespondenţei), cu participarea a 44 de magistraţi români şi străini, precum şi a 7 experţi desemnaţi de statele partenere.


În cursul lunii decembrie 2015 s-au finalizat livrarea şi instalarea echipamentelor achiziţionate în cadrul proiectului în beneficiul Ministerului Public. Cu această ocazie a fost organizată şi instruirea unui număr de 50 de procurori în vederea utilizării echipamentelor.

  
  

În perioada 16-18 martie 2015, a fost organizat, la Bucureşti, primul seminar în materia anti-discriminării, din seria celor 5 seminarii organizate în contextul implementării proiectului „Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Prin derularea acestor seminarii  se va da eficienţa celui de-al treilea obiectiv specific al proiectului menţionat, respectiv consolidarea pregătirii profesionale în domeniul combaterii discriminării.

Trebuie subliniată specificitatea şi caracterul deosebit al acestui domeniu de formare - anti-discriminarea – o materie sensibilă deopotrivă din punct de vedere social şi juridic, într-o societate în care discriminarea negativă sau pozitivă pot reprezenta factori de referinţă ai unui stat de drept în care drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt garantate şi respectate, fără a afecta prin aceasta drepturile şi libertățile fundamentale ale majorităților sau ale minorităților, ci dimpotrivă, fiind elemente de coeziune, stabilitate şi echilibru în garantarea unui tratament egal tuturor. 

La evenimentul mai sus evocat au fost invitați să participe judecători, procurori de la toate gradele de jurisdicție, de la nivel național şi avocați din Baroul Bucureşti, interesați de specializarea în materia combaterii discriminării.

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul doamna judecător Octavia SPINEANU MATEI, directorul Institutului Naţional al Magistraturii, instituție parteneră Consiliului Superior al Magistraturii care implementează Proiectul în calitate de Promotor de proiect, prilej cu care a făcut o scurtă prezentare obiectivelor şi activităților din proiect.

Seminarul a fost unul interactiv, la buna desfășurare a acestuia contribuind echipa de experți, respectiv un expert român şi experţii străini desemnați de Administrația Instanţelor din Norvegia şi Consiliul Europei, în calitate de parteneri de proiect.
  


În perioada 12-13 martie 2015, la Bucureşti, s-a desfăşurat cel de-al şaselea workshop în domeniul managementului judiciar organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul proiectuluiAsistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014. Evenimentul face parte dintr-o serie de 10 activităţi de formare profesională în domeniul management-ului judiciar, primele 5 activităţi fiind organizate în anul 2014 pentru instanţele judecătoreşti iar cele 5 programate în anul 2015 fiind adresate persoanelor cu funcţii de conducere în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale şi curţile de apel.

La eveniment au fost invitaţi să participe procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel Bucureşti, Constanţa şi Galaţi, prim-procurorii parchetelor de  pe lângă tribunalele aflate în circumscripţia curţilor de apel menţionate, precum şi managerii economici de la aceste unităţi de parchet.

În deschiderea evenimentului a luat cuvântul domnul procuror Bogdan GABOR, viepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, care a transmis participanţilor mesajul Consiliului şi a făcut o scurtă prezentare a proiectului finanţat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

La buna derulare a activităţii de formare profesională au contribuit experţi români selectaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi experţii internaţionali desemnaţi de Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Cosiliul Europei, în calitate de parteneri de proiect.

In cadrul proiectului “Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 printr-un grant din partea Regatului Norvegiei  în valoare de 3.734.426 euro și având durata de implementare de 27 de luni (10 martie 2014 – 30 aprilie 2016), Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Ministerul Public și instanțele judecătorești urmează să primească o serie de echipamente tehnice și IT în vederea consolidării capacității instituționale și facilitării procesului de implementare a noilor coduri.


Astfel, începând cu luna martie 2015, instituțiile sistemului judiciar  urmează să beneficieze de următoarele echipamente: Consiliul Superior al Magistraturii - 100 calculatoare, 40 laptopuri, 30 de imprimante, 10 copiatoare multifuncționale și un server (166.600 euro), Institutul Național al Magistraturii - server, 20 copiatoare, 10 imprimante, echipament translație simultană, un copiator digital multifuncțional cu capacitate mare de operare cu (181.000 euro), Școala Națională de Grefieri de -10 copiatoare, 2 multifuncționale, 1 copiator digital multifuncțional  (12.000 euro), Inspecția Judiciară -6 copiatoare multifuncționale, 35 imprimante, 60 laptop-uri, 70 calculatoare, 2 ups-uri și 1 server (144.500 euro), Ministerului Public -2 echipamente de investigare criminalistică Spheron, 47 stații mobile de investigare și un sistem complex de analiză (309.900 euro) și instanțele judecătorești - 695 calculatoare 490 imprimante și 695 birouri (713.250 euro).


Derularea acestui proiect, ca și alte inițiative similare, reprezintă măsuri prin care Consiliul Superior al Magistraturii, alături de alte instituții centrale ale sistemului judiciar, asigură finanțarea necesară în vederea dezvoltării și consolidării sistemului judiciar, de natură să asigure o bună  implementare a noilor coduri și, astfel, să contribuie la furnizarea unui act de justiție de calitate.


      

        În perioada 23-24 februarie 2015, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, a avut loc ce a de-a treia Conferință privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului Cod de procedură civilă, organizată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere în cadrul proiectului  - Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi judecători, procurori, grefieri şi avocaţi.


        În perioada 13-14 noiembrie 2014, la Hotel Minerva (Sala Himalaya), a avut loc conferinţa cu tema "Medierea pentru judecători şi procurori", organizată în cadrul proiectului Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”/”Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.             

            La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii – Promotor de Proiect - ai Consiliului de Mediere, precum şi judecători, procurori şi mediatori.

            Agenda conferinţei este disponibilă aici.În data de 7 noiembrie 2014, la Hotelul Ramada Majestic (Calea Victoriei 38-40, Sector 1, București), sala I.L. Caragiale, a avu loc seminarul național privind accesul la justiție al categoriilor vulnerabile organizat  de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de promotor de proiect, în cadrul proiectuluiÎmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile/Improving access to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

 

Seminarul național a avut ca obiectiv finalizarea studiului privind accesul la justiție al categoriilor vulnerabile care va reprezenta un punct de plecare realist în identificarea mecanismelor de conștientizare și îmbunătățire a accesului la justiție, fiind continuarea firească a celor 3 misiuni de evaluare derulate de echipa de experți în perioada iulie – octombrie 2014.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, în calitate de Operator de Program, ai Consiliului Superior al Magistraturii – Promotor de Proiect -  ai instituțiilor partenere în cadrul proiectului - Agenția Națională pentru Romi, Consiliul Europei și Administrația Instanțelor din Norvegia, ai ONG-urilor specializate în domeniul asistării categoriilor vulnerabile, precum și reprezentanții instituțiilor publice relevante din zonele în care urmează a fi înființate centrele pilot de asistență primară pentru categoriile vulnerabile. Agenda seminarului este disponibilă aici.
În perioada 3-4 noiembrie 2014, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, a avut loc ce a de-a doua Conferință privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, organizată în cadrul proiectului Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai instituţiilor partenere în cadrul proiectului  - Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi judecători, procurori, grefieri şi avocaţi. Agenda conferinţei este disponibilă aici.În perioada 6-7 octombrie 2014, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, a avut loc prima conferinţă din seria de 8 conferinţe care vor fi organizate în cadrul proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”/”Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.


La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, ai Consiliului Superior al Magistraturii -Promotor de Proiect, ai instituţiilor partenere în cadrul proiectului  - Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, precum şi judecători, procurori, grefieri şi avocaţi.

Agenda conferinţei este disponibilă aici.


În data de 29 mai 2014, în Aula Institutului Naţional al Magistraturii, a avut loc evenimentul de lansare a proiectului Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale /Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-204.

Lansarea oficială a proiectului a avut loc în cadrul primei conferinţe în domeniul medierii organizată de Consiliul Superior al Magistraturii in cadrul Output-ului 2.5 al proiectului, la eveniment  participand reprezentanţii instituţiilor partenere, Ministerului Justiţiei, judecători, procurori şi mediatori.


 

În data de 6 iunie 2014, la Hotelul Ramada Majestic (Calea Victoriei 38-40, Sector 1, Bucureşti), sala I.L. Caragiale, a avut loc conferinţa de deschidere a proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile/Improving access to justice. An integrated approach with a focus on Roma and other vulnerable groups”, implementat de Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de Proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Proiectul are ca obiectiv principal îmbunătăţirea accesului la justiţie pentru categoriile vulnerabile, cu accent pe populaţia de etnie rromă.

La acest eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de Operator de Program, ai Consiliului Superior al Magistraturii – Promotor de Proiect -  ai instituţiilor partenere în cadrul proiectului - Agenţia Naţională pentru Romi, Consiliul Europei, Administraţia Instanţelor din Norvegia şi Institutul Naţional al Magistraturii, ai ONG-urilor specializate în domeniul asistării categoriilor vulnerabile, precum şi reprezentanţii Tribunalelor şi Serviciilor de Probaţiune din zonele în care urmează a fi înfiinţate centrele pilot de asistenţă primară pentru categoriile vulnerabile.

 

 
ĉ
Utilizator necunoscut,
28 mai 2014, 14:34