https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/icfp/home
https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/icfpen/home

Îmbunătăţirea capacităţii de formare profesională pentru judecătorii  şi procurorii români în domeniul luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare

 

  • Obiectiv general: creşterea capacităţii judecătorilor şi procurorilor de a lupta împotriva corupţiei şi criminalităţii economico-financiare prin asigurarea unor sesiuni de formare profesională consolidarea principal
  • Beneficiari: sistemul judiciar din România, cetăţeni, investitori etc.
  • Buget: 421.373,49 CHF, din care 358.167,46 CHF (85%) reprezintă finanţarea Confederaţiei Elveţiene şi 63.206,02 CHF (15%) co-finanţarea Consiliului Superior al Magistraturii
  • Parteneri: partea română: Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii şi Direcţia Naţională Anticorupţie; partea elveţiană: Institutul pentru Guvernanţă din Basel – Centrul Internaţional pentru recuperarea creanţelor; experţi, specialişti
  • Durata proiectului: 2 ani (24 luni): 01 aprilie 2013 – 31 martie 2015
  • Obiective Specifice, rezultate şi activităţi:

 

OS nr. 1: Consolidarea capacităţii instituţionale prin furnizarea unei metodologii de formare a formatorilor în domeniul combaterii corupţiei şi criminalităţii economico-financiare

OS1 - R1: constituirea unui grup de 15 noi formatori în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

OS 1-R1- A1 – organizarea a 2 sesiuni de formare de formatori în domeniul luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii economico – financiare

 

OS nr. 2: Consolidarea capacităţii instituţionale prin organizarea unor activităţi de formare profesională la nivel centralizat şi descentralizat în domeniul combaterii corupţiei şi criminalităţii economico-financiare

OS 2 - R2: 540 magistraţi şi  60 ofiţeri şi experţi din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie formaţi în domeniul luptei împotriva corupţiei şi criminalităţii economice – financiare la nivel centralizat şi descentralizat;

OS 2-R2-A1: organizarea unei sesiuni intensive de formare profesională în domeniul investigării cauzelor privind criminalitatea economico-financiară pentru personalul operativ al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în colaborare cu Centrul International pentru recuperarea creanţelor - Basel Institute

OS 2-R2-A2: organizarea a 16 activităţi de formare profesională la nivel descentralizat

OS 2-R2-A3: organizarea a 9 activităţi de formare profesională la nivel centralizat

 

OS nr. 3: Consolidarea capacităţii instituţionale prin elaborarea unor Ghiduri de bune practici în domeniul combaterii corupţiei şi criminalităţii economico-financiare

OS 3 - R3: 4 ghiduri elaborate şi distribuite

OS 3-R3-A1: elaborarea, editare şi multiplicare a 4 ghiduri privind bunele practici în domeniul combaterii corupţiei şi criminalităţii economico-financiare