OBIECTIVUL GENERAL al proiectului vizează consolidarea abilităţilor procurorilor români de a investiga infracţiunile de mică corupţie, în special prin furnizarea de formare profesională specializată în domeniu.

 

BUGETUL total al proiectului este în cuantum de 106.076 CHF (aproximativ 100.000 euro), contribuţia elveţiană reprezentând 85% (90.165 CHF) şi co-finanţarea din bugetul CSM 15% (15.911 CHF); durata de implementare propusă iniţial - 12 luni începând cu data de 29 martie 2013, data semnării acordului de Activitate între CSM și Organismul Intermediar Elvețian,  a fost prelungită cu încă 12 luni – martie 2015 - urmând a fi organizate 6 noi workshop-uri în domeniul micii corupţii (în cursul anului 2013 au fost organizate cele 5 workshop-uri prevăzute în forma iniţială a proiectului)

 

OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ACTIVITĂŢI:

Proiectul cuprinde două obiective, fiecare cu activităţi specifice, după cum urmează:

  • elaborarea şi punerea la dispoziţia INM a metodologiei/conceptelor de formare profesională în domeniul luptei împotriva micii corupţii. Materialele de formare vor fi publicate pe website-urile INM şi  Ministerului Public astfel încât să fie accesibile tuturor magistraţilor.
  • Organizarea unor sesiuni de formare profesională:
 - 5 workshop-uri cu durata de 4 zile, în cadrul cărora accentul va fi pus pe tehnicile speciale de investigare a infracţiunilor de mică corupţie.  Temele dezbătute vor viza aspecte precum: constatarea infracţiunilor flagrante, realizarea înregistrărilor audio-video ambientale, identificarea şi investigarea infracţiunilor în domeniul achiziţiilor publice, realizarea investigaţiilor financiare necesare pentru a dovedi veniturile reale ale unei persoane şi a dispune confiscarea extinsă, strategii de organizare a urmăririi penale în cauzele de mică corupţie, metode de psihologie judiciară utilizate în timpul anchetei, utilizarea informatorilor şi agenţilor sub acoperire în cauzele de mică corupţie sa.
 - 6 workshop-uri cu durata de 2 zile, având tema “Corupția, conflictul de interese și evaziunea fiscală, componente ale unui fenomen infracțional complex”