https://sites.google.com/a/csm.csm1909.ro/accien/
Obiectiv general: îmbunătăţirea capacităţii judecătorilor şi procurorilor de a aprofunda şi aplica noile coduri prin elaborarea unui plan de pregătire şi furnizarea de formare profesională specializată. Proiectul a fost conceput astfel încât fiecare judecător şi procuror să poată participa la cursuri de formare profesională introductive în domeniul noilor coduri, prin combinarea metodelor clasice şi moderne de predare într-un format unitar. Planul de formare elaborat în cadrul proiectului va permite judecătorilor şi procurorilor să reflecte asupra dispoziţiilor noilor coduri, să pună în discuţie şi să clarifice diferitele concepte introduse, precum şi să dezbată aspectele neclare privind aplicarea noilor dispoziţii în cazuri practice.  
  • Beneficiari: sistemul juridic din România, cetăţeni, investitori etc. 
  • Buget: 2.167.175 CHF, din care 1,842,100 CHF (85%) - reprezenta contribuţia Confederaţiei Elveţiene şi 325.075 CHF (15%) co-finanţare asigurata de Consiliul Superior al Magistraturii
  • Parteneri proiect: partea română: Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii; partea elveţiană: experţi, specialişti, autorităţi cu competenţe în domeniu
  • Durata de implementare: 45 luni; 01 aprilie 2012 – 31 decembrie 2015
OS1: Constituirea unui grup de formatori INM şi experţi specializaţi în furnizarea de formare profesională în domeniul noilor coduri:
A1 – Organizare  unei serii de 14 conferinţe naţionale destinate formatorilor şi responsabililor cu formare profesională la nivel descentralizat în cadrul  curţilor de apel si parchetelor de pe lângă curţile de apel
SO2: Formarea profesională a tuturor judecător şi procurorilor în domeniul noilor coduri:
A1 – Organizarea a 3 conferinţe internaţionale care să abordeze din perspectivă comparativă noile concepte juridice introduce prin noile coduri;
A2 – organizarea a 264 seminarii de formare profesională în domeniul noilor coduri;
A3 – organizarea a 5 sesiuni de formare profesională în domeniul executării pedepselor.
SO3: elaborarea şi implementarea a 24 de module E - learning destinate formării profesionale a judecătorilor şi procurorilor în domeniul noilor coduri
A1 – elaborarea a 4 module generale în domeniul noului cod civil, a noului cod penal, a noului cod de procedură civilă şi a noului cod de procedură penală
A2 – elaborarea a 20 de module specifice în domeniul celor 4 noi coduri 
SO4: elaborarea şi distribuirea unui memory stick USB interactiv cuprinzând toate modulele E-learning create în cadrul proiectului, precum şi a unor materiale informative privind prevederile noilor coduri pentru societatea civilă
A1 – Crearea şi distribuirea a 6500 memory stick-uri USB care vor conţine materialele de formare realizate in cadrul proiectului, inclusiv modulele E-learning in domeniul noilor coduri
A2 – Elaborarea unor materiale informative/broşuri pentru informarea societăţii civile cu privire la noile concepte juridice introduse de noile coduri
SO5: Elaborarea de modele de documente procedurale în conformitate cu dispoziţiile noilor coduri; Achiziţionarea de echipamente IT.
A1: Elaborarea a trei Ghiduri cu modele de acte procedurale care să fie utilizate în activitatea specifică curentă de către judecători şi procurori, precum şi doua Ghiduri cu modele de actiuni pentru justiţiabili
A2: Achiziţionarea a două servere pentru CSM şi INM în vederea diseminării on-line a conferinţelor organizate în cadrul proiectului