Strona główna‎ > ‎

Prace magisterskie

Nr albumu Nazwisko Imię Data obrony Promotor Tytuł pracy
150850 Dwojak Anna 26.10.2007 dr P.Rychlikowski Automatyczne odkrywanie gramatyki języka polskiego
139100 Janik Marcin 25.10.2007 dr P.Kanarek Peanut - relacyjny system zarządzania bazą danych na platformę J2ME
139025 Krzywicki Piotr 25.10.2007 dr P.Kanarek Peanut - relacyjny system zarządzania bazą danych na platformę J2ME
150851 Dworakowski Kamil 16.10.2007 dr E.Gurbiel Programowanie aspektowe w języku Nemerle
139061 Raciborski Tomasz 09.10.2007 prof. W. Charatonik Kalendarz wydarzeń instytutowych
138991 Bryl Karol 28.09.2007 dr iż. L. Grocholski Iżynieria oprogramowania GIS
150875 Kisielewicz Kornel 28.09.2007 dr A. Łukaszewski Zastosowanie modelowania miast w grach komputerowych
130028 Skórzewski Marcin 28.09.2007 dr T. Jurdziński Sortowanie odporne na błędy pamięci
150917 Sztromwasser Paweł 26.09.2007 dr P.Wnuk-Lipiński Problem projektowania białek. Algorytmy symulowanego wyżarzania
150846 Cichocki Tomasz 21.09.2007 dr T. Jurdziński Transformaty w kompresji bezstratnej
150836 Bielski Włodzimierz 17.07.2007 dr iż. L. Grocholski Wytwarzanie hurtowni danych i systemów Business Intelligence z użyciem Microsoft Solutions Framework i SQL
150925 Wawrzyniak Tomasz 16.07.2007 dr M. Młotkowski Obiektowa warstwa trwałości danych w języku Nemerle
150906 Pszona Paweł 03.07.2007 dr G. Stachowiak Podzielne niepowiązywalne pieniądze cyfrowe bez zaufanej trzeciej strony
150868 Jeż Łukasz 03.07.2007 prof.. K. Loryś Deterministyczny broadcast w sieciach radiowych
138994 Fester Bogumił 25.06.2007 prof. W.Charatonik System zarządzania informacjami o publikacjach naukowych
150924 Waga Wojciech 25.06.2007 dr W. Bożejko Komputerowe symulacje procesów ewolucyjnych w środowisku rozproszonym.
150882 Łopuszański Jakub 21.06.2007 dr M.Bieńkowski Eksploracja drzew
138995 Garbacz Jan 15.06.2007 dr iż. L.Grocholski Zastosowanie modelowania punktowego OLAP
150857 Gawrychowski Paweł 11.06.2007 dr A.Kisielewicz Synchronizing words
150909 Samotij Wojciech 5.06.2007 dr A.Kisielewicz A note on the complexity of problem of finding shortes synchronizing words
139043 Molenda Anna 5.06.2007 dr P.Wnuk-Lipiński Content-based Text Messages Clustering
150922 Tomaszewski Karol 4.06.2007 prof. M.Sysło Problem szerokości wstęgi dla gąsienic i ich uogólnień
150947 Legiędź Bartłomiej 30.05.2007 dr E.Gurbiel Refaktoryzacja ukierunkowana na testowalność
150989 Sieradzki Tomasz 20.03.07 dr iż. Leszek Grocholski Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć informatycznych.
139085 Jakóbczyk Piotr 15.03.07 dr Paweł Rychlikowski Podstawy rozwiązywania problemów więzowych.
xxxxxx Jerkiewicz Miłosz 27.02.07 dr Mieczysław Wodecki Równoległy algorytm genetyczny dla problemu job-shop.
xxxxxx Hepner Piotr 27.02.07 dr Mieczysław Wodecki Metody zstępujące w problemach szeregowania zadań z oknami czasowymi.
xxxxxx Ĺťur Grzegorz 25.01.07 dr iż. Leszek Grocholski Anonimowość w internecie.
xxxxxx Adamczyk Izabela 05.01.07 dr Piotr Wnuk-Lipiński Ewolucyjny algorytm wieloagentowy.
xxxxxx Stasiak Rafał 24.01.07 dr Adam Szustalewicz Schemat konserwatywny. Zastosowanie do rozwiązywania zwyczajnych, liniowych równań różniczkowych drugiego rzędu z nieciągłymi współczynnikami.
xxxxxx Gorgol Łukasz 18.12.06 prof. dr hab. Anna Bartkowiak Algorytm radarowy planowania drogi i jego implementacja w Matlabie.
xxxxxx Szczepaniak Szymon 18.12.06 dr Ewa Gurbiel Fasic - Rama internetowa w PHP5.
129905 Kluczyński Marcin 12.10.06 dr Adam Szustalewicz Wyznaczanie minimalnego pokrycia zbioru w celu obliczania wymiaru fraktaln.
102721 Kozioł Andrzej 04.10.05 dr Andrzej Łukaszewski Symulowanie zjawisk świetlnych nad i pod wodą.
129875 Chajec Marcin 24.11.05 dr Andrzej Łukaszewski Mapy fotonów w oświetleniu globalnym.
117755 Hobgarski Mateusz 20.12.05 dr Andrzej Łukaszewski Przegląd metod mapowania tonów obrazów wysokokontrastowych.
129901 Kamburelis Michalis 29.09.06 dr Andrzej Łukaszewski Przetwarzanie i renderowanie modeli w formacie VRML.
117760 Klukowski Kamil 13.10.06 dr Antoni Kościelski Semantyka typów parametrycznych w języku Java.
129976 Wawrzkowicz Rafał 12.06.06 dr Ewa Gurbiel Wykorzystanie technologii Java Servlet i Spring Framework.
139065 Sobański Jędrzej 11.07.06 dr Ewa Gurbiel Independence - szkielet ram dla aplikacji WWW.
139038 Mazurek Aleksandra 13.11.06 dr Ewa Gurbiel Metodyka XP przy tworzeniu systemów komercyjnych.
139058 Piotrowski Rafał 13.11.06 dr Ewa Gurbiel Metodyka XP przy tworzeniu systemów komercyjnych.
139027 Kurasz Leszek 13.11.06 dr Ewa Gurbiel Metodyka XP przy tworzeniu systemów komercyjnych.
139014 Kiciński Maciej 04.12.06 dr Ewa Gurbiel A Distributed Communication Concept for Real-Time Component Architecture.
102736 Nazar Tomasz 27.10.05 dr hab. Marek Piotrów PAT: Presistent Applications Toolkit.
78973 Pesz Paweł 06.10.05 dr Helena Krupicka System do przygotowania, rozwiązywania i oceniania zadań testowych on-line wraz z przykładową bazą.
129908 Konarska-Gerst Alina 24.11.05 dr Helena Krupicka Relacyjne bazy danych i aktywne strony WWW - metodyczne rozwiązania zadań.
130056 Dynia Mirosław 11.09.06 dr M. Bieńkowski Grupowa eksploracja drzew.
117753 Grześkowiak Marcin 18.10.06 dr Marcin Młotkowski Kompilator matchingu dla języka Nemerle.
139026 Kuciński Rafał 06.07.06 dr Mieczysław Wodecki Sieci neuronowe w optymalizacji dyskretnej.
139121 Witkowski Adam 06.07.06 dr Mieczysław Wodecki Sieci neuronowe w klasyfikacji danych wielowymiarowych.
139019 Kowalik Łukasz 12.10.06 dr Mieczysław Wodecki Uczenie się ze wzmocnieniem.
88467 Sassi Mohamed 14.11.06 dr Paweł Keller Porównanie algorytmów obliczania całek funkcji szybkooscylujących.
129962 Stoma Szymon 05.01.06 dr Paweł Rychlikowski Wyszukiwanie drogi w częściowo nieznanym środowisku.
129946 Podlejski Bartosz 01.02.06 dr Paweł Rychlikowski RPL - inteligentny system zmiany rzeczowników w tekście.
139055 Petrykowski Jakub 06.07.06 dr Piotr Wnuk-Lipiński Ciągi częste i sekwencyjne reguły asocjacyjne w analizie ruchu internautów
150840 Brodziak Marcin 13.10.06 dr Piotr Wnuk-Lipiński Evolutionary Algorithms in Image Retrieval.
139040 Mądry Aleksander 11.09.06 dr Tomasz Jurdziński Rozpoznawanie języków liniowych w deterministycznym czasie wielomianowym i małej pamięci.
139079 Wolny Piotr 06.07.06 dr Wojciech Bożejko Sumokosztowy problem jednomaszynowy z przezbrojeniami - algorytmy heurystyczne.
130058 Górski Konrad 28.07.06 prof. dr hab. Anna Bartkowiak Wizualizacja zmienności próbek na podstawie zbioru danych biometrycznych uzyskanych z skanów dłoni.
117797 Szkup Łukasz 10.07.06 prof. dr hab. Krzysztof Loryś Implementacja abstrakcyjnego modelu obliczeń - Maszyny RAM.
139005 Jeż Artur 28.09.06 prof. dr hab. Krzysztof Loryś Gramatyki prefiksowe.
102728 Łoposzko Daniel 27.11.06 prof. dr hab. Leszek Pacholski System do zarządzania stronami pracowników Instytutu Informatyki.
129925 Lorek Paweł 11.05.06 prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski Tempo zbieżności algorytmu znajdywania losowego matchingu: Strong Uniform Times.
150856 Lipski Krzysztof 11.05.06 prof. dr hab. Waldemar Hebisch Dowodzenie poprawności programów metodą Floyda-Hoare'a.
139078 Witkowski Piotr 04.07.06 prof. dr hab. Witold Charatonik Analiza oparta na zbiorach dla programów logicznych.
130045 Śliwerski Jacek 14.09.06 prof. dr hab. Witold Charatonik Directional Type Checker for Prolog.
168610 Walewski Wojciech 30.10.06 prof. Jerzy Marcinkowski Static program verification and design by contract in an object oriented language.
117872 Machelski Krzysztof 23.03.06 prof. Krzysztof Loryś System kontrolowanej dystrybucji dokumentów.
117868 Zieliński Tomasz 17.05.06 prof. Krzysztof Loryś Komputerowy rozkład jazdy komunikacji miejskiej Wrocławia.
150926 Węgrzanowski Tomasz 22.11.06 prof. Philipp Slusallek RenderMan Compiler for the RPU Ray Tracing Hardware Architecture
Comments