หน้าแรกการเรียนออนไลน์
ตารางเรียน ปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (ปกติ) ประจำเดือน พฤษภาคม

📢📢 แจ้งการเรียนภาคฤดูร้อน 3/2563
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 👇👇
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

📢📢 แจ้งการเรียนภาคฤดูร้อน 3/2563
และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1)
โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 👇👇
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

Download File

📣📣 12.แจ้งกำหนดการรับเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียน โครงการสอนเสริมภาคเรียนฤดูร้อน 3/2563

📣📣 11.หนังสือรับรองค่าเทอม 1-2564

📣📣 10. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (New)

📣📣 9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษประจำปีการศึกษา 2564 (New)

📣📣 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา 2564 (New)

📣📣  7. ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านโควตา 2564  (อนุบาล1  และ ประถมศึกษาปีที่ 1)

📣📣  6. ประกาศผลนักเรียนที่ผ่านโควตา 2564  (อนุบาล1  และ ประถมศึกษาปีที่ 1)

📣📣  5. ประกาศผลโควตา 2564  (อนุบาล1  และ ประถมศึกษาปีที่ 1)

📣📣  4.หนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครอง 

📣📣  3.หนังสือรับรองค่าเทอม-2/2563

📣📣  2.ใบสมัครเรียน 2564

📣📣  1.ประกาศ-การรับสมัครนักเรียน-ประเภททั่วไป-ประจำปีการศึกษา2564     


   

 

📣 https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan 
   
 3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว http://satit.crru.ac.th/grade_online/?fbclid=IwAR1rzRvkRQwZRFyZQC1EBoxgHrlDmTXt25WwEfAlZv8BnQ3no0ofRv16Clg                      https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370459289


https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/phaph-kic-krr                       https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/download-new-1