หน้าแรก

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศหยุดเรียน วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเฉลิพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประกาศหยุดเรียน วันจันทร์ที่ 29 กรกฏาคม 2562  เนื่องจากวันที่ 28 กรกฏคม 2562 เป็นวันคล้ายวันเฉลิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่มีฝีมือร่วมกันตกแต่งดอกไม้ที่จะใช้ในขบวนแห่เทียนพรรษา โดยใช้ดอกไม้ของเด็กๆ ที่นำมามอบให้ ประกอบกับความร่วมแรงร่วมใจ ได้เป็นเทียนพรรษาที่งดงาม
เตรียมต้นเทียนพรรษา พร้อมเครื่องสังฆภัณฑ์ ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่วัดพุทธถานและวัดหนองป่ายาง (ป่าแฝก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โดย ผศ. ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานและผศ. ดร.ปฏัพันธ์ อุทยานุกูล ประธานชมรมผู้ปกครองฯ แจ้งข่าวสารชมรม อ.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโรงเรียนในปีการศึกษา 2562โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเปิดภาคเรียนที่1/2562 ในวันที่ 16 พ.ค.2562 (ส่วนการแต่งกายวันพฤหัสบดี ชุดสุภาพ)                                                                                      

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan 
   
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

http://satit.crru.ac.th/grade_online_test/?fbclid=IwAR1eqi1ODK5h42m143P2nbIiV995rLT31AbwXMqT-rNlzrJPx68mNwQLDD4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370459289
https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/phaph-kic-krr

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/download-new-1