หน้าแรก
Download File


📣📣 แจ้งหยุดเรียน ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 "กาสะลองคำเกมส์" ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวามคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทางโรงเรียนสาธิตฯได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจัดสถานที่พักให้แก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้ามาพักในมหาวิทยาลัย

ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงต้องจัดบุคลากรเพื่อให้มาอำนวยความสะดวกและทำหน้าที่ดังกล่าว
โรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 และจะกลับมาเรียนตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
#โรงเรียนหยุด16-18/ธันวาคม/2562

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan 
   
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายhttp://satit.crru.ac.th/grade_online_test/?fbclid=IwAR1eqi1ODK5h42m143P2nbIiV995rLT31AbwXMqT-rNlzrJPx68mNwQLDD4                      https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370459289


https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/phaph-kic-krr                       https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/download-new-1