หน้าแรก
Download File

 📣📣11.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1,2,3 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4     

📣📣10.ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าคัดกรอง ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล, อนุบาล 1,2,3 ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1,2,3,4     

📣📣9.หนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา หรือมารดา        

📣📣 8.ใบสมัครเข้าเรียน (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563        

📣📣 7.ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกาษา (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563         

📣📣 6-หนังสือรับรองค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

📣📣 5-ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า ชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่1  ปีการศึกษา 2563

📣📣 4-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือก (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2563 

📣📣  3-ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

📣📣 2-ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

📣📣 1.หนังสือรับรองค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562📣📣 
https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan

1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan 
   
 3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

4.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว http://satit.crru.ac.th/grade_online_test/?fbclid=IwAR1eqi1ODK5h42m143P2nbIiV995rLT31AbwXMqT-rNlzrJPx68mNwQLDD4                      https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370459289


https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/phaph-kic-krr                       https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/download-new-1