หน้าแรก
Download File

📣📣 

           9.หนังสือมอบอำนาจของผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา หรือมารดา        

         8.ใบสมัครเข้าเรียน (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563        

         7.ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกาษา (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563         

           6-หนังสือรับรองค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563

           5-ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า ชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่1  ปีการศึกษา 2563

           4-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้ารับการคัดเลือก (ประเภทโควตา) ปีการศึกษา 2563 

           3-ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

📣📣 2-ใบมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

📣📣 1.หนังสือรับรองค่าเทอม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


📣📣 

https://drive.google.com/file/d/1u7777-P2X0bORy6inQ_RKnGD664hju-9/view?fbclid=IwAR0qE9vEyehmOkVaFZ6au-vWsa4oWRb9is1qpyTaiPRzpSM3EZ16bKuSFYM
https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
1.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan
2.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่เต๋อ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/suksa-du-ngan 
   
3.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายhttp://satit.crru.ac.th/grade_online_test/?fbclid=IwAR1eqi1ODK5h42m143P2nbIiV995rLT31AbwXMqT-rNlzrJPx68mNwQLDD4                      https://www.facebook.com/profile.php?id=100008370459289


https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/phaph-kic-krr                       https://sites.google.com/a/crru.ac.th/satit-crru-2019/download-new-1