Homeโครงการพัฒนาครูในการใช้เทคโนโลยี Youtube เพื่อห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

 
วัตถุประสงค์
เพื่อแนะนำการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้กับอาจารย์ผู้สอน
เพื่อให้อาจารย์ได้ลงมือปฏิบัติ และ สามารถออกแบบแผนการสอนที่มี Youtube ได้
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปปฏิบัติจริงในห้องเรียน เพื่อให้เราเข้าถึงผู้เรียนมากขึ้น ผู้เรียนมีหลายระดับ ที่เรียนรู้ไว้ และ เรียนรู้ค่อนข้างช้า


การอบรมวันที่ 1

-แนะนำ Flipped Classroom
-Flipped Classroom with Youtube
-การค้นหา และ จัดการกับวิดิโอ
-เป็นผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์ 
-เตรียมความพร้อมกับการสร้างเนื้อหาออนไลน์
-การสร้างวิดีโอออนไลน์ด้วย Youtube ( Hangout on Air)

การอบรมวันที่ 2 

- เป็นผู้สร้างเนื้อหาออนไลน์ 

- เครื่องมือการจัดการวิดีโอออนไลน์ด้วย Youtube

- ออกแบบช่องบน Youtube

- สรุปบทเรียน และแนวทางการนำไปใช้กับนักเรียน

-การออกแบบการสอน ด้วย Technology 

-การใช้ Youtube ร่วมกับ เครื่องมืออื่นๆ เช่น Google Slide, Google Docs

-ShowCase  แบ่งปันการทำ Flipped Classroom 

-บทบาทสมมติ เพื่อสร้างกิจกรรมบางตอนในห้องเรียน
ช่อง Youtube การศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://www.youtube.com/user/KKUchannel
มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.youtube.com/user/mahidolchannel


Apps น่าลอง  ตัวอย่าง Playlist คู่มือในไฟล์ PDF
 • การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูล Google Drive
 • การสร้างเอกสารด้วย Google Doc
 • การผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Google Presentation
 • การสร้างตารางทำงานด้วย Google SpreatSheet
 • การสร้างแบบสอบถามและแบบทดสอบด้วย Google Form
 • การใช้งาน Youtube
 • การสืบค้นและผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วย Youtube Editor
 • การสร้างปฏิทินนัดหมายด้วย Calendar
 • การใช้งาน Google Maps 
 • การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Sites
 • การสร้างคอร์สด้วย Google Classroom
 • สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการจัดการเรียนรู้ Google Plus
 • การจัดการเรียนรู้ทางไกลด้วย Hangouts On Air
 • การตั้งค่า DNS สำหรับการใช้งาน GAFE (สำหรับ Admin เท่านั้น)

 • **** ขอบคุณคู่มือการใช้งานจากทีมงานจัดทำคู่มือ กระทรวงศึกษาธิการ ***


  สำหรับผู้สนใจเรียน Google Apps เรามี Playlist สำหรับคุณได้ดูที่บ้าน 

  1) Playlist : Google Apps + Youtube ภาคไทย

  Embed gadget  2) Playlist : Google Apps ภาคอังกฤษ 

  Embed gadget  3) Video สำหรับผู้สนใจใส่คำบรรยายในวิดีโอ

  YouTube Video


  ส่งการบ้านกลุ่มที่นี่

  ฟอร์มสเปรดชีตของ Google