การล็อกอินเข้าระบบให้ล็อคอินผ่าน www.gmail.com 
แล้วใส่ user name ที่เป็น @school.ac.th/ หรือ @surat1.go.th/ หรือ @g.dlit.ac.th
และ Password ลงไป 

ผู้ที่ไม่มี และได้ลงทะเบียนไว้ สามารถดูได้ที่นี่ค่ะ 

Introduction

Participants


  • Trainer with a passion for using innovative tools to improve teaching and learning for teachers

  • Creative leaders who can spread innovation as a recognized expert in GAFE

  • Ambassadors for change , life-long learners who will contribute to community in the future.

Objective

  • Introduce trainers to the exciting possibilities of using Google's tools, in a classroom setting.

  • Equip trainers with the knowledge and tools necessary to provide high-quality professional development for trainer to get the most from technology tools.

  • Recognize the accomplishments get them excited about being change agents

  • Develop a community of Google Apps in Thailand that can support each other's work.

Embed gadget
Activity 1
Presentation แนะนำโครงการ 

Google Apps for Education - Sarocha
แนะนำแนวทางการสมัคร Google Apps for Education ด้วยตนเอง 

ผู้สมัครควรจะเป็นผู้ประสานงานหลักด้านไอทีของโรงเรียน หรือ ของเขตเท่านั้น

1) ดูวิดีโอแนะนำการติดตั้ง  

วิดีโอ YouTube2) หรือ อ่านจาก Slide ดังต่อไปนี้ 
สำหรับการขอความช่วยเหลือ            
                                                          Your Trainer today
                                   Kru Kay

Jarunee Sinchairojkul
จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

jarunee@crm-c.org
Google Plus  : gplus.to/kayjarunee
เว็บไซต์ส่วนตัว : Kay's ePortfolio website 

ชุมชนออนไลน์สำหรับการสอบถามและแบ่งปัน:  


ติดต่อ อ.สัมฤทธิ์  ทองพัฒน์

samrit@svc.ac.th

0894735403

mrsamrit@gmail.com

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ผู้ช่วยวิทยากร 


 

นายชัชวาล วิภวชาติ
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.กระบี่
chatchawankb@krabiedu.go.th

 นางภัทชรี  คีรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   สพป.กระบี่
technokrabi@krabiedu.go.th
 
นายสมพร ชัยบัว
ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สพม13
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
kru_lick@ratsadanu.ac.th

นายพิชญะ ทองอ่อน
โรงเรียนสภาราชินี2
สพม 13 
เจ้rาหน้าที่ดูแลระบบ
kruphitchaya@sapa2.ac.th
 
นายสิทธิพงษ์  รอดคุ้มครูโรงเรียนบ้านคลองพน
สพป.กระบี่
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
sittipong@kraibedu.go.th
 
ว่าที่ร.ต.พรชัย ช่วยเอียด
ครูโรงเรียนวัดพรุเตียว
สพป.กระบี่
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
phornchai@krabiedu.go.th
 
นายมนพ   การกล้า
ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม
สพป.กระบี่
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
manop@krabiedu.go.thนางสาวกาญจนา อมรกุล
ครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธ์
สพป.กระบี่
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
kanjana@krabiedu.go.th

นางอรอุมา ศรีเณร
ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
onuma@krabiedu.go.th


นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์
ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
khaneungnit@krabiedu.go.th
 นางสุพรรษา  แก้วพลอย
ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
suphansa@krabiedu.go.th
 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
บ้านหนองหลุมพอ

rattiporn@krabiedu.go.th