คู่มือบริหารจัดการ  Admin  Google for  Education

เรียบเรียงโดยนายมานิส  สลางสิงห์ ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27
Training Sites 


bit.ly/roietadmin29sep14
                         

1. การลงทะเบียน Google Apps for Education

2. การยืนยันโดเมน

3. การ setup MX record


( ทุกโรงเรียนได้ทำขั้นตอน 1-3 ไปแล้ว)

สำหรับผู้สนใจสามารถดูขั้นตอนได้ที่นี่

Google Apps Setup


4. การสร้าง user account

5. Organization และ Group

6. การบริหารจัดการสิทธิ์ของ Admin


7. การบริหารจัดการ Google service


8. รายงาน

9. การขอความช่วยเหลือ
10. การบริหารจัดการโดเมน

SLAMActivity 1

Copy of Servey Admin Console : Google Apps


 


                                               Google for Education

ภายใต้การสนับสนุนจาก Google

                                
                                                
     Your Trainers today 
Ameen

aaa


Supachai Sasikanok 
ศุภชัย ศศิกนก
Email : supachai@crm-c.org


http://www.google.com/enterprise/apps/education/resources/find-a-trainer.html

 
สำหรับ 
โรงเรียนที่ต้องการติดต่อขอใช้ Gapps 
ให้แอดมินกรอก
 
จะมีบริษัท Dotrai การติดต่อกลับ

วิธีการติดต่อบริษัท Dotarai 
02-105-4134 
support@dotarai.co.th