เว็บไซต์ครูเก๋ : gg.gg/chac2
Introduction

Participants


  • Trainer with a passion for using innovative tools to improve teaching and learning for teachers

  • Creative leaders who can spread innovation as a recognized expert in GAFE

  • Ambassadors for change , life-long learners who will contribute to community in the future.

Objective

  • Introduce trainers to the exciting possibilities of using Google's tools, in a classroom setting.

  • Equip trainers with the knowledge and tools necessary to provide high-quality professional development for trainer to get the most from technology tools.

  • Recognize the accomplishments get them excited about being change agents

  • Develop a community of Google Apps in Thailand that can support each other's work.

Embed gadget
Activity 1


Presentation แนะนำโครงการ 

Google Apps for Education - Sarocha
แนะนำแนวทางการสมัคร Google Apps for Education ด้วยตนเอง 

ผู้สมัครควรจะเป็นผู้ประสานงานหลักด้านไอทีของโรงเรียน หรือ ของเขตเท่านั้น

1) ดูวิดีโอแนะนำการติดตั้ง  

วิดีโอ YouTube2) หรือ อ่านจาก Slide ดังต่อไปนี้ 
สำหรับการขอความช่วยเหลือ            
                                                          Your Trainer today
                                   Kru Kay

Jarunee Sinchairojkul
จารุณี สินชัยโรจน์กุล 

jarunee@crm-c.org
Google Plus  : gplus.to/kayjarunee
เว็บไซต์ส่วนตัว : Kay's ePortfolio website 

ชุมชนออนไลน์สำหรับการสอบถามและแบ่งปัน:  

ผู้ช่วยวิทยากร