Изпълнение на проекта

Научни задачи, статии, изследвания и експерименти на препятствани осмотични процеси при електромагнитни въздействия по изпълнение на проекта... Публикации в издания, участия в семинари и конференции... 

Съдържание на етапаПродължителност
01. Допълнително окомплектоване на създадените работни места за трите екипа с необходимата апаратура и специализирано оборудване, за продължаване и задълбочаване на изследванията 19 – 21 месец (3 месеца) 
02. Изследване на осмотични процеси при вариране на експерименталните условия (осмотичен режим, вид на мембраните, състав на разтворите, температура, налягане и др.) 19 – 33 месец (15 месеца) 
03. Изследване на препятствани осмотични процеси при електромагнитни полета – статични и променливи 22 – 33 месец (12 месеца) 
04. Теоретичен и физикохимичен анализ с цел моделни изследвания с устройството при вариране на експерименталните условия 19 – 36 месец (18 месеца) 
05. Продължаване на биохимичните изследвания и стартиране на нови осмотични и електромагнитни въздействия и на цитотоксични агенти върху биологични обекти 19 – 36 месец (18 месеца) 
Показани са 5 елемента от страницата Работна програма, сортирани по Съдържание на етапа. Вижте още »Публикации и статии

Научни разработки, статии и публикации на членове на научния колектив. Представяне на проблеми, решения и резултати от извършени експерименти...Новини

Абонирайте се за новини, за нови публикации и последни промени сайта...

 • Представяне дейността на Лаборатория "Георги Кръстев"
  Публикувано от 16.04.2015 г., 4:51 ч.Научен Колектив
 • Нова публикация В международното научно списание Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects беше публикувана статията: "Modeling of osmotic kinetics in aqueous solutions, based on experimental data“, с автори Емил Манев ...
  Публикувано от 24.10.2014 г., 6:42 ч.Научен Колектив
 • Нова публикация В международното научно списание The Scientific World Journal беше публикувана статията: "Model of Close Packing for Determination of the Major Characteristics of the Liquid Dispersions Components“, с автори Кирил Коликов ...
  Публикувано от 10.10.2014 г., 4:51 ч.Научен Колектив
 • Нова публикация В международното научно списание The Scientific World Journal беше публикувана статията: "Equilibrium and dynamic osmotic behaviour of aqueous solutions with varied concentration at constant and variable volume“, с автори Иван ...
  Публикувано от 10.01.2014 г., 6:45 ч.Научен Колектив
 • Издаден патент за Устройство за мембранно разделяне и селективно пречистване на промишлени флуиди и биообекти В Официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България, бр. 11/2013, стр. 16 е публикуван Патент за "Устройство за мембранно разделяне и селективно пречистване на промишлени флуиди и биообекти ...
  Публикувано от 8.12.2013 г., 10:01 ч.Научен Колектив
 • Метод за определяне на седиментационна стабилност и извършване на седиментационен анализ на течни дисперсни системи В Официалния бюлетин на Патентното ведомство на Република България, бр. 11/2013, стр. 14 е публикувана заявка за патент за "Метод за определяне на седиментационна стабилност и извършване на седиментационен ...
  Публикувано от 8.12.2013 г., 9:50 ч.Научен Колектив
Показани са 1 - 6 публикации от 54. Вижте още »Контакти

За контакти, информация и въпроси към научния колектив.