หน้าแรก

             
โรงเรียน ชุมแพศึกษา
วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3

Slideshow maker (using Google Slides) 
https://sites.google.com/a/cpss.ac.th/kittipong/khaw-prakas

ประกาศ

  • บทเรียนออนไลน์ การเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ของ Moodle ในรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ทาง http://www.krukittipong.net/md/ 
    Posted Feb 1, 2016, 7:50 AM by Kittipong Jarunsiriphaisan
  • การเข้าสู่ห้องเรียน นักเรียน ม.5 ที่เรียนวิชา IS1 สามารถเข้าชั้นเรียนเพื่อทำงานได้ที่ลิงค์ เข้าสู่ห้องเรียน IS1 ในส่วนบนของเว็บไซต์นักเรียน ...
    Posted Feb 1, 2016, 7:39 AM by Kittipong Jarunsiriphaisan
  • Welcome Welcome to my lesson
    Posted Mar 10, 2015, 7:00 AM by Kittipong Jarunsiriphaisan
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »


https://sites.google.com/a/cpss.ac.th/kittipong/kradan-snthna

กระดานสนทนา

นักเรียนสามารถตั้งกระทู้ถาม พูดคุย เกี่ยวกับการเรียนการสอน ตามลิงค์ข้างล่าง

ถาม-ตอบ 
https://sites.google.com/a/cpss.ac.th/kittipong/prawatikar-thangan

ติดต่อครู

ครูผู้สอน นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
E-Mail : kittipong@cpss.ac.th
โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
https://sites.google.com/a/cpss.ac.th/kittipong/prawatikar-thangan