กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนชุมแพศึกษา ยินดีต้อนรับ

นายวิไลศักดิ์ วรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธนะ สมน้อยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562