***ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์  กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์***https://sites.google.com/a/cps.ac.th/sng-ng/

ข่าว/ประกาศกลุ่มบริหารวิชาการ

 • สอบปลายภาค 1/2559 ร.ร.จอมพระประชาสรรค์ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559  วันที่ 26 ก.ย. - 3 ต.ค. 2559   
  ส่ง 28 ก.ย. 2559 00:36 โดย kanchit wongherm ‎(math)‎
 • กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 https://drive.google.com/file/d/0B_3LdlZG2VKXU0tPVV9uYnhBMkU/view?pref=2&pli=1
  ส่ง 4 ก.ค. 2559 02:56 โดย sitevichakan sitevichakan
 • ประชุมคณะทำงานกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์  จัดประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างการทำงาน  และร่วมวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ  ให้ขับเคลื่อนการทำงานวิชาการของโรงเรียน
  ส่ง 31 พ.ค. 2559 23:40 โดย sitevichakan sitevichakan
 • แนะแนวการศึกษา คณะรุ่นพี่จาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม แนะแนวน้องๆ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ และ สหวิทยาเขต 3 27 พ.ค. 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
  ส่ง 31 พ.ค. 2559 19:18 โดย sitevichakan sitevichakan
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »