กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

⏬ปีการศึกษา 2567⏬

ประกาศโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

เรื่อง เปิดเรียน กรณีพิเศษ

โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนมาตรฐานสากล พุทธศักราช ๒๕๖๓ ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award)

 ⏬⏬⏬⏬PAGE FACEBOOK⬇⏬

LinkFacebookFacebookFacebook