หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/7 ครับ/ค่ะ
คุณครูที่ปรึกษา
1.นางเอื้อมพร   เที่ยงธรรม
2.นายภูวนัย      ดอกไธสง