หน้าแรก

ละครสั้น เลิกทาส

โพสต์15 มิ.ย. 2560 23:22โดยนางสาวธนสร เครือจันทร์

วิดีโอ YouTube


ภาพรวม

โพสต์15 มิ.ย. 2560 21:29โดยนางสาวธนสร เครือจันทร์   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2560 00:58 ]กิจกรรมไหว้ครู

โพสต์15 มิ.ย. 2560 01:06โดยนางสาวธนสร เครือจันทร์

กิจกรรมไหว้ครู


หน้าห้อง 5/5

โพสต์14 มิ.ย. 2560 23:23โดยนางสาวธนสร เครือจันทร์   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 00:22 ]


กิจกรรมการเรียนวันนี้

โพสต์14 มิ.ย. 2560 21:28โดยนางสาวธนสร เครือจันทร์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 21:47 ]

เริ่มต้น เข้าแถว หน้าเสาธง 08.00 น
          คาบแรก วิชา ภาษาอังกฤษ 08.30 น.
          คาบ สอง วิชา ภาษาไทย  09.20 น.
          คาบ สาม วิชา คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม  10.20 น.
          คาบ สี่ วิชา คณิตศาสตร์ พื้นฐาน  11.15 น.
                      พักเที่ยง
          คาบ หก  วิชา ฟิสิกส์  13.05 น.
          คาบ เจ็ด วิชา ฟิสิกส์  
          คาบแปด วิชา สุขศึกษา 14.50 น.
          คาบ เก้า  วิชา อาเซียน  15.45 น.

เกี่ยวกับเว็บไซต์

โพสต์14 มิ.ย. 2560 21:24โดยนางสาวธนสร เครือจันทร์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2560 21:43 ]

เราต้องการทำเว็บไซต์นี้ เกี่ยวกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 
ในการเรียน กิจกรรมของแต่ละเดือน งานที่ได้มอบหมายให้ เราก็จะนำมาลงให้นักเรียนได้ชม1-6 of 6