Referat fra bestyrelsesmøder den 11. juni 2018

indsendt 19. aug. 2018 12.23 af cowboymail Erling ‎(85)‎
KAB sender en formel reklamationsskrivelse til Rambøll og Ole Jepsen over de nye vinduer og døre, og har bedt Teknologisk Institut om at tage stilling til, om den anvendte type er det rigtige valg.

Der er holdt møde med Herlev Kommune om storskrald, Madam Skrald og husholdningsaffald. Kommunen vender tilbage med en plan om nedgravede beholdere (som i Egeløvparken) og en affaldsgard ved klynge 2 og fodboldbanen.

På organisationsbestyrelsesmødet blev det oplyst, at efterbetalingen for 2008-14 af rentesikringsstøtte og indbetalinger til landsbyggefomden var for høj og beregnet forkert. Afdelingen har derfor fået lidt mere end 1 mio. kr, tilbagebetalt.

Hvis der ikke er brandfare, men det er der!!, så der bliver ikke noget Sankt Hansbål den 23. juni kl. 20:30 på engen ved Sortemosen.

Til klipning af hække (højst 180 cm) kan der lånes en elektrisk hækklipper eller en batteridrevet kædesav på ejendomskontoret

Link til hele referatet.

YouSee vil arbejde på forbedret forbindelse til os, og går i gang natten til den 18. juni.
Comments