Referat fra bestyrelsesmøder 6-11-2019

indsendt 11. nov. 2019 11.23 af cowboymail Erling ‎(85)‎
Arbejdet med udskiftning af stophaner har været kaotisk. Ejd.kt. skal have bedre styr på orientering og varsling af beboerne. Henrik (211) foreslog, der blev lavet flere stophaner til klyngerne, så der ikke skal lukkes for vandet til alle hver gang
Bestyrelserne er dybt bekymrede over, at der ikke gøres noget ved fejl ved skydevinduerne. Trine (145) bad om, at der snarest blev indkaldt til et byggeudvalgsmøde. 

Comments