Referat fra bestyrelsesmøder 4. marts 2019

indsendt 12. mar. 2019 05.32 af cowboymail Erling ‎(85)‎
Der er ingen nye sager om rotter i Cowboybyen.  Rottefængeren anbefaler, at fodring af høns og fugle begrænses, så der spises helt op hver dag  (ingen tilgængelig mad for rotter og mus om natten), og at alle udluftninger gennemgås, og klimaskærmen inspiceres for huller. Alle rotter skal anmeldes til kommunen og til ejd.kt.
Der konstateres flere ulækre hundelorte på boldbanen, og ejd.kt. bliver bedt om at sætte skilte op med f.eks. "Hund i snor og Lort i pose".  
KAB har opsagt mobilmasten. Lejeren har kvitteret for opsigelsen og vil fjerne både mast og skure. 
Comments