Nyheder og indlæg


Referat fra bestyrelsesmøder 4-12-2018

indsendt 10. dec. 2018 11.24 af cowboymail Erling ‎(85)‎   [ opdateret 10. dec. 2018 11.48 ]

KAB har lavet en ny app. der skal bruges til meddelelser til og fra ejendomskontoret. Den kan også bruges til at sende beskeder  til beboerne (indtil videre dog kun lejerne). Der kommer krav om opdeling af husholdningsaffald i fødevareaffald og i restaffald i 2019.  Herlev Kommune har lavet forslag til en ny affaldsplan for Sortemosen, men bestyrelsen ønsker den mere konkret med præcise beregninger og forslag om placering af nedgravede affaldsbeholdere og containergård. KAB har endnu  ikke udpeget en koordinator af ny belysning, så arbejdet er endnu ikke startet.

Referat fra bestyrelsesmøder 5-11-2018

indsendt 15. nov. 2018 11.41 af cowboymail Erling ‎(85)‎

Rotter: Ejd.kt. har fået sat nye net på alle udluftninger i de lave huse og lukket huller i græsset, og har bestilt fælder til at sætte op ved nye tilfælde. Der rykkes for start på belysningen, og der skal holdes møde med kommunen om husholdningsaffald, madam skrald og storskraldLegepladsudvalget har en plan for ny rutsjebane og klatrevæg.

Referat fra bestyrelsesmøder 4-10-18

indsendt 15. okt. 2018 11.11 af cowboymail Erling ‎(85)‎

Rotter: Der er sat net på alle udluftninger i fundamenterne  i de lave huse, men huller i køkkenskabe lukkes ikke endnu for at undgå lugtgener. Bestyrelsen ønsker en redegørelse fra ejd.kt om forløbet af sagen. 
Arbejdet med ny belysning kan gå i gang umiddelbart efter godkendelsen på generalforsamlingen den 10. oktober.

Ny akutordning pr. 1-10-18: Ny tlf. 7020 8126

indsendt 24. sep. 2018 02.54 af cowboymail Erling ‎(85)‎

Til alle beboere

 Ny akutordning pr. 1. oktober 2018

Pr. 1. oktober overgår akutordningen i Hækmosen I & II – Sortemosen samt Hyldemosen til SSG – Skadeservice.

Der er ingen nogen ændringer ift. den nuværende aftale, blot et nyt telefonnr.: 7020 8126

Akutordningen skal sikre, at der kan ske en hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige skader på bygninger uden for kontorets

åbningstid.

Husk - hvis det vurderes, at en henvendelse til akutordningen ikke er akut, vil man få besked på, at det kan vente til næste hverdag. Akutte problemer kan være: 

  • .      Svigt i varmeforsyningen i større omfang
  • .      Svigt i vandforsyningen i større omfang
  • .      Svigt i elforsyningen i større omfang
  •      Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige
  • .      Forstoppelse af kloakker eller faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige
  • .      Ved brand, ring 112 og derefter straks til akutordning.

 

Akutordningen

SSG - Skadeservice

kontaktes uden for åbningstiden:

mandag – torsdag fra kl. 15.00-07.00

fredag – mandag kl. 11.30-07.00

 

70 20 81 26

 

 

Såfremt en beboer tilkalder en ekstern håndværker SKAL ejendomskontoret underrettes hurtigst muligt, Der skal gøres opmærksom på at såfremt et tilkald af ekstern håndværker betragtes som unødvendigt, vil udgiften blive pålagt beboeren.

Generalforsamling i Ejerforeningen Sortemosen 19-9-18

indsendt 20. aug. 2018 10.01 af cowboymail Erling ‎(85)‎   [ opdateret 22. okt. 2018 12.38 ]

Der er indkaldt til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Sortemosen onsdag den 19. september 2018 kl. 19:00 i Fælleshuset, Hyldemosen 46. På grund af sygdom er tidspunktet ændret til onsdag den 10. oktober kl 19:00.

Der holdes beboermøde for for både ejere og lejere onsdag den 5. september 19-20,så ejere og lejere i fællesskab kan diskutere de indkomne forslag. 

Dagsorden og materiale til mødet :

Afdelingsmøde i Boligafdeling Sortemosen 5-9-2018

indsendt 19. aug. 2018 12.58 af cowboymail Erling ‎(85)‎   [ opdateret 1. okt. 2018 12.42 ]

Der er indkaldt til ordinært afdelingsmøde i Boligafdeling Sortemosen onsdag den 5. september 2018 kl. 19:00 i Fælleshuset, Hyldemosen 46.

Referat fra bestyrelsesmøder den 11. juni 2018

indsendt 19. aug. 2018 12.23 af cowboymail Erling ‎(85)‎

KAB sender en formel reklamationsskrivelse til Rambøll og Ole Jepsen over de nye vinduer og døre, og har bedt Teknologisk Institut om at tage stilling til, om den anvendte type er det rigtige valg.

Der er holdt møde med Herlev Kommune om storskrald, Madam Skrald og husholdningsaffald. Kommunen vender tilbage med en plan om nedgravede beholdere (som i Egeløvparken) og en affaldsgard ved klynge 2 og fodboldbanen.

På organisationsbestyrelsesmødet blev det oplyst, at efterbetalingen for 2008-14 af rentesikringsstøtte og indbetalinger til landsbyggefomden var for høj og beregnet forkert. Afdelingen har derfor fået lidt mere end 1 mio. kr, tilbagebetalt.

Hvis der ikke er brandfare, men det er der!!, så der bliver ikke noget Sankt Hansbål den 23. juni kl. 20:30 på engen ved Sortemosen.

Til klipning af hække (højst 180 cm) kan der lånes en elektrisk hækklipper eller en batteridrevet kædesav på ejendomskontoret

Link til hele referatet.

YouSee vil arbejde på forbedret forbindelse til os, og går i gang natten til den 18. juni.

Referat fra bestyrelsesmøder 14-08-2018

indsendt 19. aug. 2018 05.59 af cowboymail Erling ‎(85)‎   [ opdateret 19. aug. 2018 06.13 ]

Teknologisk Institut har lavet en rapport, som konkluderer, at de nye vinduer og døre er gode nok, men at det kan være problematisk med placering i fronten af facaden.Rotter ser ud til at være et problem, der skal prioriteres højere. Det billigste tilbud på ny belysning er 400.000 kr. højere end den afsatte million, og vil blive diskuteret på afdelingsmødet/generalforsamlingen i september.
.
Link til hele referatet

Program for Jubilæumsfesten lørdag den 2. juni

indsendt 29. maj 2018 13.25 af cowboymail Erling ‎(85)‎

 

 

                                                                                                                                           40(1) år

                                                                                                                                  

Kære beboer i Sortemosen                                                           

                                           Hermed følger program for jubilæumsfesten lørdag d. 2.juni.

Festen begynder kl. 12 i klynge 3, hvor der er afholdes det årlige loppemarked. Der vil være forskellige andre aktiviteter i klynge 6 og på fællesarealer. På loppemarkedspladsen vil der være café, hvor man foruden kaffe kan købe lidt frokost samt vælge blandt et stort udvalg af kager. Øl, vand og vin sælges også.

 

Kl.  12                                Loppemarkedet åbner. Formanden for Ejerforeningen Sortemosen byder velkommen

Kl. 12.15 – 16.00               Boule-turnering og backgammon i klynge 6      

Kl. 15 – 17                         Ansigtsmaling på græsset  ved sankthansbål

Kl. 15 - 17                          Rundboldturnering på græs ved sankthansbål eller fodboldbanen

Kl. 15-  17                          Fodboldkamp på fodboldbanen      

Kl. 15-17                            Snobrødsbagning ved klynge 3, vi laver bål og har både pinde og dej.

Kl. 16                                 Cowboydance på Sortemosevej

Kl. 18                                 Festmiddag i stort telt på græs ved sankthansbål

                                           

                                           Der er kommet en del tilmeldinger ind efter fristen, og alle har fået det svar, at vi må dele den mad, der er bestilt, hvilket nok ikke er det store problem. Derimod kan det knibe med stole og tallerkener/bestik. Hvis man altså er tilmeldt for sent, bedes man være forberedt på at skulle hente hjemmefra.                    

Vi kniber en balle og musikken spiller-selvfølgelig skal alle med !                                 

Som dessert ville det være rigtigt dejligt, hvis nogen kunne bage kage og være parat til at gå hjem og brygge noget kaffe/te til fælles brug. Vi har kaffekrus, men sukker og evt. mælk skal medbringes.                                                                                                                                           

 

Der vil være mulighed for køb af øl – vin – vand til rimelige priser. Hvornår baren åbner, ved vi ikke endnu, men kig forbi efter kl 16 !

Vi slutter salg af drikkevarer kl 23 !

                                                                                                                                            Venlig cowboyhilsen

                                                                                                         festudvalg/festgruppe                                     

 

PS! Vi vil foretrække betaling med MobilePay, men ellers  mønter/sedler: 5, 20, 50, 100

                                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                      

Referat fra bestyrelsesmøder 03-05-2018

indsendt 13. maj 2018 12.42 af cowboymail Erling ‎(85)‎

Der enighed i bestyrelsen om at  Toldbodlampen (udfor 137) passer bedst til bebyggelsen. Opgaven sendes i udbud, så gravearbejdet kan starte efter sommerferien og være afsluttet inden næste vinter.  Der er kommet tilmelding fra ca. 100 voksne og 40 børn. til jubilæumsfesten. Telt, borde stole er reserveret og Henrik (211) har bestilt mad. En gruppe store børn deltager aktivt i programlægningen-

Link til hele referatet1-10 of 172