Bestyrelser og udvalg

Forhold vedrørende udvendig vedligeholdelse og fællesarealer varetages af Ejerforeningen Sortemosen. Det er en ejerlejlighedsforening, hvor alle lejere i boligafdelingen "bor" i ejerlejlighed nr. 1 og de solgte boliger i 21 andre ejerlejligheder. Ejerforeningens formand er Mikkel Høgh, Sortemosevej 126. Han har telefon 51903309 og e-mail mikkel@famhoegh.dk  

Boligafdeling Sortemosen varetager forhold vedrørende lejere og indvendig vedligeholdelse. Boligafdelingens formand er Henrik Christensen, Sortemosevej 211. Han har telefon 5012 1839 eller 3043 5286 og e-mail gukke@pc.dk

 
 
Boligafdeling Sortemosen er en af de to afdelinger i det almennyttige Boligselskab Sortemosen. Den anden afdeling i boligselskabet er Boligafdeling Hyldemosen. Bestemmelserne om boligselskabets ledelse og organisationsbestyrelse, repræsentatskab, boligafdelingens ledelse og afdelingsbestyrelse fremgår af Vedtægterne for Boligselskabet Sortemosen.

 
 
Udvalg
Cowboybyen har en række udvalg, der bistår bestyrelserne med det praktiske arbejde og laver indstillinger til bestyrelse, afdelingsmøde eller generalforsamling. Udvalg oprettes på afdelingsmøder/generalforsamlinger, og alle kan blive medlem af et udvalg ved henvendelse til udvalgets formand.
 
Byggeudvalget er beboernes repræsentanter i renoveringen. Det stiller spørgsmål undervejs, kommer med forslag og kommenterer sagen og oplæg.
Link til siden med Byggeudvalget.
 
Grønt udvalg
  
Legepladsudvalget arbejder med de to legepladser og boldbanen. Det kommer med forslag til vedligeholdelse og fornyelse
Link til siden med Legepladsudvalget
 
Parkeringsudvalget arbejder med parkeringspladser. Det kommer med forslag til nye parkeringspladser eller forbedring af de eksisterende.
Link til siden med Parkeringsudvalget..
 
Energiudvalget ser på muligheder til at nedsætte energiforbruget og kommer med forslag om f.eks. bedre gasfyr eller solceller.
 
Link til siden med Parkeringsudvalget
 
Hjemmesideudvalget arbejder med bedre information til beboerne og vedligeholder hjemmesiden