Beboermappen

Alle de praktiske oplysninger til beboerne om
ejendomskontor, husorden, råderet, vedligeholdelsesreglement, lokalplan m.m.
Ejendomskontoret ligger Hækmosen 2 F og er åbent for personlig eller telefonisk henvendelse hver dag mellem 7:30 og 9:30. Udenfor kontorets åbningstid kan henvendelse ske på mail-adressen  ek-moserne@kab-bolig.dk. Post til ejendomskontoret kan afleveres i postkassen ved Sortemosevej 51 eller Hækmosen 2F.
 
Ejendomskontorets telefon er 4449 1248. 

Skulle der pludselig opstå  skader  på ejendommens installationer som sprængt vandrør, strømfejl eller akut varmemangel fra oktober til april kan beboeren kontakte SSG - Skadeservice på 7020 8126  udenfor ejendomskontorets åbningstid.
. Læs mere på Ejendomskontorets side.

I marts 2016 er der kommet vejledninger om drift og vedligeholdelse af  renoverede badeværelser, af renoverede vinduer og døre, og af renoverede terrasser og balkoner. I december 2016 har Byggeudvalget og Rambøll Arkitekter sammenskrevet de tre vejledninger til en brugermanual for de renoverede huse, hvor du kan få svar på, hvordan du bruger, rengør og vedligeholder lejligheden og inventaret. Har du uddybende spørgsmål, bedes du kontakte Ejendomskontoret.

I juli 2016 er vejledningen til ventilatoren på badeværelset tilføjet. Dansk tekst starter på side 44.

Boligerne i Cowboybyen er forsikret med en beboelsesbygningsforsikring, der bl.a. omfatter brand- og stormskader. Alle spørgsmål om forsikringen skal gå gennem Ejendomskontoret.

Se medarbejderne og mere på Ejendomskontorets hjemmeside.
  
Cowboybyen benytter fælleshuset Hyldemosen 46 til møder. Det kan også lånes af beboerne til private sammenkomster for 1.000 kr. i leje pr. døgn og 1.000 kr. i depositum. 
Læs nærmere på Fælleshus
 
Herlev Kommune forærede et telt til Sortemosen, da bebyggelsen havde 25 års jubilæum. Det blev fornyet i 2013 og kan lånes gratis af alle i Cowboybyen. Se mere på Cowboybyens telt og grill
 
Cowboybyens beboere og deres gæster skal overholde husordenen, der bygger på almindelige regler for god opførsel og hensyn til hinanden. Den blev vedtaget på afdelingsmøde og generalforsamling i 2011. 
Link til husordenen.
 
Beboerne (både lejere og ejere) i Cowboybyen har som øvrige lejere i almene boliger råderet til at lave ændring i deres bolig. Cowboybyens råderetskatalog giver eksempler på, hvad man kan gøre, og hvad der ikke må laves. Ejendomskontoret skal godkende ændringer inden arbejdet sættes i gang.
 
Lejernes vedligeholdelsesreglement er baseret på KABs Model B med vedligeholdeskonto modificeret til Cowboybyens forhold.
 
Grønt udvalg har udarbejdet  "Plejeplan for  Cowboybyen". Den omfatter alle fællesarealer - bl.a. de grønne områder - og blev vedtaget på beboermøde og generalforsamling i 2013.
 
Områdeplanen er retningsgivende for bestyrelse og administration, når der skal behandles spørgsmål om haveudvidelser, stier og legepladser. Den blev vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde i 2005, og er revideret på generalforsamlingen i 2016.
 
Herlev Kommune har udarbejdet "Lokalplan 76 for en rækkehusbebyggelse på Sortemosevej". 
Link til lokalplan 76.lokalplan