Dịch vụ


Quy hoạch:
  • Thiết kế quy hoạch đô thị
  • Quản lý quy hoạch bằng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Giải pháp thiết kế:
  • Kiến trúc
  • Xây dựng
  • Môi trường

Xây dựng:
  • Thi công xây dựng công trình dân dụng
  • Thi công xây dựng công trình công nghiệp