Liên hệ

Công ty Cổ phần Tư vấn- Xây dựng COVIC
140, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 0423 7225106
Fax: 0423 7225107
Mr. Sang: 09167 61000
www.covic.vn
covic@covic.vn