Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

Curs 2019-2020

Convocatòria oberta només a les entitats amb conveni de col·laboració amb l'institut Escola del Treball.

No oberta al públic.


FASE ASSESSORAMENT 


INFORMACIÓ IMPORTANT

Seguint les instruccions del Departament d'Educació, a causa del coronavirus, el nostre Centre romandrà TANCAT DES DE DIVENDRES 13 DE MARÇ FINS AL 27 DE MARÇ inclòs


REACTIVACIÓ DE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Reactivació de la fase d'assessorament
(La fase d'assessorament es farà per vies telemàtiques)

Informe d'assessorament: 11 de maig els assessors envíen els informes d'assessorament 

(Els aspirants hauran de signar l'informe d'assessorament. La signatura de la documentació per part de l'aspirant es pot fer per signatura digital o signatura manual escanejada enviada per correu electrònic)

18 de maig últim dia d'entrega d'informes signats

En el moment que  l'assessor/a  tingui la documentació signada per part de l'aspirant  es podrà enviar la documentació final a l'aspirantSol·licitud, inscripció del servei de Reconeixement: 1 al 5 de juny

Documentació:

Omplir sol.licitud i inscripció enviar a  egonzalez@correu.escoladeltreball.orgPREU PÚBLIC PER UNITAT FORMATIVA DELS TÍTOLS LOE 18€

Pagament Reconeixement: 8,9 i 10 de juny
(Als aspirants que han tramitat la sol.licitud i inscripció se'ls enviarà un link a través del correu electrònic per fer el pagament)

En el pagament de l'import de totes les taxes i els preus públics s'estableixen les bonificacions i exempcions generals següents:


Bonificació del 50% de l'import per a:

  • membres de família nombrosa de categoria general 
  • membres de famílies monoparentals.

Exempció del 100% del pagament per a:

  • membres de família nombrosa de categoria especial,
  • víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills)
  • persones amb discapacitat igual o superior al 33%
En el cas que l'aspirant es trobi en alguns d'aquests casos haurà d'entregar  documentació  que justifiqui aquesta situació abans del 8  de juny.

Llista provisional d'admesos al Reconeixement: 11 de juny
(3 dies hàbils per reclamació)


(ENVIAR egonzalez@correu.escoladeltreball.org)

Llista definitiva d'admesos al Reconeixement: 17 de juny


EL PROCEDIMENT S'ATURA EN AQUEST PUNT FINS A NOU AVÍS

Sessions de Reconeixement:  del 29 de juny al 3 de juliol


Llistat de resultat provisional  del Reconeixement: 3 juliol
(3 dies hàbils per reclamació)

Llistat de resultat definitiu  del Reconeixement: 9 juliol

Recollida de certificats: PER DETERMINAR


ĉ
Encarnación González Ojeda,
31 de maig 2020, 3:34
Ċ
Encarnación González Ojeda,
14 de febr. 2020, 0:06
Ċ
Encarnación González Ojeda,
7 de febr. 2020, 4:37
Ċ
Encarnación González Ojeda,
17 de juny 2020, 12:14
Ċ
Encarnación González Ojeda,
11 de juny 2020, 7:37
ĉ
Encarnación González Ojeda,
31 de maig 2020, 3:52
ĉ
Encarnación González Ojeda,
31 de maig 2020, 3:42
Comments