Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral

Curs 2016-2017 Nova convocatòria

El calendari pel curs 2016-2017, seran dos convocatòries de setembre a desembre de 2016 i de gener a juny de 2017

Els períodes  i calendaris de preinscripció es publicaran al setembre de 2016  i  gener de 2017.