Sortides professionals

Grau Mitjà: Intal·lació i moblament

Àmbits professionals i de treball

 • Fabricació i instal·lació de mobles i elements de fusteria .

 • Construcció de mobles i elements de fusteria per encàrrec i a mida.

 • Instal·lació de parquets i revestiments.

 • Instal·lació de portes i finestres.

 • Instal·lació de fusteria d'armar i estructures de fusta.

 • Botigues de mobles de llar, cuina, bany, oficina i mampares.

 • Tallers de decoració que realitzin habilitacions i reformes d'interior amb fusta.

 • Tallers que realitzin petits treballs, adaptacions i reparacions.

Principals ocupacions i llocs de treball

Fusteria:

 • Tècnic en construcció-reparació d'elements de fusteria a mida. Instal·lació de parquets i revestiments.

 • Tècnic en instal·lació de portes i finestres.

 • Tècnic en instal·lació d'altres elements de fusteria: escales, baranes.

 • Tècnic en construcció-muntatge d'estructures lleugeres de fusta.

Moble:

 • Tècnic en construcció i instal·lació de mobles a mida.

 • Tècnic en instal·lació de mobles de cuina i bany.

 • Tècnic instal·lador de mobles de catàleg.

Grau Mitjà: Fusteria  i moble

Àmbits professionals i de treball

Aquesta figura professional exercirà les seves tasques en els sectors de la fabricació d'elements de fusteria i mobles de fusta, en empreses grans i mitjanes dedicades a les següents activitats:

 • Fabricació d'elements de fusteria i objectes de fusta.

 • Fabricació de mobles (excepte els de plàstics i els metàl·lics) i arques fúnebres.

Principals ocupacions i llocs de treball

A tall d'exemple i, especialment amb finalitat d'orientació professional, s'enumeren a continuació un conjunt d'ocupacions o llocs de treball que podrien ser exercits adquirint la competència professional definida en el perfil del títol:

 • Fusteria i moble.

 • Mecanitzador de fusta.

 • Armador-premsador de fusteria.

 • Preparador-muntador de mobles.

 • Tapisser industrial.

 • Envernissador-lacador.

 • Tècnic en acabaments industrials de fusteria i moble.
Comments