Contacte

Els cicles de fusta i moble es cursen en l'Escola del Treball de Barcelona.

Ubicació

http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/ubicacio


Telèfon de contacte Departament de Fusta:   93 363 46 85

Adreça de correu:  
fbalaguero@correu.escoladeltreball.org