Índex


JORNADA DE PORTES OBERTES.
Ensenyaments Esportius (Tècnic de Futbol 1r i 2n nivell).


Dijous, 4 de Maig de 2017 a les 19h.
Sala d'Actes. Edifici Central
C. Comte Urgell 187


Proves específiques accés a Tècnic de Futbol.
Convocatòria 2016-2017

Inscripció: del 9 al 28 de maig de 2017

Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 29 de maig de 2017

Llistes d'admesos o exclosos
- provisionals: a partir de l’1 de juny de 2017
- definitives: a partir del 7 de juny de 2017

Proves: entre el 8 i el 22 de juny de 2017

Link Prova General Accés a cicle grau mitjà.

Inscripció: del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017

Pagament de la taxa: fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)

Presentació de la documentació al centre: del 18 al 24 d'abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista provisional d'admesos i exclosos: a partir del 25 d'abril de 2017

Presentació de la documentació complementària al centre: del 26 al 28 d’abril de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Llista definitiva d'admesos i exclosos: a partir del 2 de maig de 2017

Prova: 10 de maig de 2017

15:30 h Verificació de la identitat dels aspirants
16:00 h Primer bloc: parts comunicativa i social
18:00 h Descans
18:30 h Segon bloc: parts cientificotecnològica i matemàtica

Qualificacions provisionals: a partir del 19 de maig de 2017

Termini per presentar reclamacions al centre: del 22 al 24 de maig de 2017 (en l'horari d'atenció al públic)

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 25 de maig de 2017

Link


Informació sobre convocatòria d'aspirants.
Recollida de certificats:
Els /les aspirants poden passar a recollir el certificats de superació de la prova específica de futbol a partir del dia 30 de Juny entre les 10h i les 13h.

Els /les aspirants poden passar a recollir el certificats de superació de la prova específica de futbol sala a partir del dia 6 de Juliol entre les 10h i les 13h.

Resultats de les proves:

Per fer la consulta es necessita:

  • el número del document d'identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, passaport o NIE) i
  • el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció i que vau rebre per correu electrònic.


Més informació consulta el link.  Accés a pagina web.


ENSENYAMENTS ESPORTIUS (BLOC COMÚ i FUTBOL)
GRUPS DE MATINS pel curs 2016-17 (Modalitat Intensiu 1r i 2n Nivell)
BLOC COMÚ de 2n i FUTBOL (Horari tarda)


Calendari de Preinscripció i matriculació

18 a 25 de Maig Presentació de la sol.licitud de Preinscripció.


6 de Juny Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

7 a 9 de Juny Dies per presentar reclamació.

14 de Juny Publicació de la llista de sol.licituds de Preinscripció al centre.

15 de Juny Sorteig del número de desempat.

16 de Juny Publicació de la llista ordenada definitiva.

20 de Juny Publicació de la llista definitiva d'admesos i llista d'espera.

21 a 28 de Juny Període de matrícula ordinària.

21 a 28 de Juny. Matriculació alumnat de 2n nivell

Prova específica d'accés a ensenyaments esportius (Futbol i Futbol Sala)

Convocatòria 2016
  • Inscripció: del 5 al 19 de maig de 2016
  • Pagament del preu públic d'inscripció: fins al 20 de maig de 2016
  • Llistes provisionals d'admesos o exclosos: a partir del 25 de maig de 2016; definitives: a partir del 31 de maig de 2016
  • Proves: entre l'1 i el 22 de juny de 2016
  • Les qualificacions provisionals es publiquen en un termini màxim de 3 dies hàbils a comptar a partir del darrer dia de realització de la prova i les definitives es publiquen dins del termini màxim de 7 dies hàbils a comptar des de la publicació dels resultats provisionals.
Fins la publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos no es podrà informar del dia de la prova de cada aspirant i el procés per sol.licitar un canvi de data, si s'escau.

Més informació consulta el link.  Accés a pagina web.Prova específica d'accés a ensenyaments esportius (Futbol i Futbol Sala)

Convocatòria 2016

Seu: Institut Escola del Treball


Calendari d'actuacions de les Comissions avaluadores


DATA CELEBRACIÓ DE LA PROVA PUBLICACIO DELS RESULTATS PROVISSIONALS TERMINI PERIODE DE RECLAMACIONS PUBLICACIO DELS RESULTATS DEFINITIUS RECOLLIDA CERTIFICATS
FUTBOL ET 10-13-17/06/2016 20/06/2016 23/06/2016 28/06/2016 30/06/2016
FUTBOL SALA ET 21/06/2016 23/06/2016 29/06/2016 04/07/2016 06/07/2016

10 de Juny a les 8h : Futbol
13 de Juny a les 8h:  Futbol
17 de Juny a les 8h:  Futbol
21 de Juny a les 8h:  Futbol Sala

Resultats de les proves:

Per fer la consulta es necessita:

  • el número del document d'identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, passaport o NIE) i
  • el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció i que vau rebre per correu electrònic.


Més informació consulta el link.  Accés a pagina web.


Calendari de les proves:

A partir del 1 de Juny de 2016, una vegada sortin la llista definitiva d'admesos a la prova, es publicarà les dates de la convocatòria de cada aspirant.


És important comprovar que heu sigut admès a la prova.


10 de Juny a les 8h : Futbol. Pots consultar els aspirants convocats al següent link:
CONVOCATS PEL DIA 10 JUNY

13 de Juny a les 8h:  Futbol.
Pots consultar els aspirants convocats al següent link:CONVOCATS PEL DIA 13 DE JUNY

17 de Juny a les 8h Futbol.
Pots consultar els aspirants convocats al següent link:CONVOCATS PEL DIA 17 DE JUNY

En el cas que l’aspirant sol.liciti un canvi de data per la realització de la prova que motius justificats,  les sol·licituds han de ser per escrit i presentar-les a la Secretaria del centre, de dilluns a divendres de 9h a 13h, acompanyades de la documentació acreditativa necessària. Data limit per entregar sol.licitud 7 de Juny a les 13h.

 

És imprescindible l’assistència dels aspirants a la presentació a les 8h, a l’Institut Escola del Treball (Barcelona), C. Comte d'Urgell, 187,  08036 Barcelona, on  es facilita informació i es donen les instruccions oportunes per a la realització de la prova.

Els/les aspirants estan convocats a les 8h.

Es prega assistir amb antel.lació. La durada de la prova és variable, entre les 8h i les 14h.

En l’execució de totes les proves de les diferents disciplines esportives, l’accés a les mateixes únicament estarà permès als aspirants inscrits.

La identificació s’ha de fer a l’entrada del lloc on facin la prova amb el document original que ha de coincidir amb les dades de la inscripció.

Addicionalment, la Comissió Avaluadora  pot verificar la identitat en qualsevol moment i s’ha d’assegurar que el dorsal assignat a la persona que s’està examinant coincideix amb el que consta a la documentació.

Si la persona aspirant no està a la llista d’admesos no se li permet l’entrada.


  • Llista d'admesos i/o exclosos:

La llista definitiva d'aspirants admesos a les proves específiques d'accés es publicarà a partir del dia 30 de maig de 2016. 
Més informació consulta el link.  Accés a pagina web.

És important comprovar que heu sigut admès a la prova.

Cal destacar que el sistema d’inscripció a la prova valida les exempcions per família nombrosa i la discapacitat igual o superior al 33%. En la resta d’exempcions o quan no s’hagi pogut validar, els interessats han de presentar el document justificatiu corresponent  per  tenir dret a l’exempció dins el termini establert a Secretaria del centre o enviant

Les persones que s’hagin inscrit i no formalitzin el pagament que els correspongui seran declarades excloses de les proves.