ACTUALITAT

PROVES ESPECÍFIQUES D'ACCÉS A TÈCNIC DE FUTBOL/FUTBOL SALA. JULIOL 2020

RECOLLIDA DE CERTIFICATS 
ELS CERTIFICATS DE SUPERACIÓ DE LES PROVES ES PODRAN RECOLLIR PRESENCIALMENT AMB EL DNI PERSONALMENT O MITJANÇANT UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA AMB EL DNI ( CAL RESPECTAR ACURADAMENT LES MESURES DE SEGURETAT EN EL MOMENT DE LA RECOLLIDA DINS DEL RECINTE DE L'ESCOLA ) A LA CONSERJERIA DE L'ESCOLA DEL TREBALL LES SEGÜENTS DATES:
-27 DE JULIOL A PARTIR DE LES 11.00 FINS LES 19.00
-28,29 I 30 DE JULIOL DE 9.00 A 19.00
AGOST TANCAT
A PARTIR DEL 1 DE SETEMBRE DE 9.00 A 19.00

PRESENTACIÓ

Presentació prova futbol Escola del Treball JULIOL 20 CEM LA BÀSCULA.mp4Les proves específiques d'accés a tècnic de FUTBOL de la seu de l'Escola del Treball es realitzaran  el 13, 14, 15 i 16  de juliol a les 17.00 (1er torn) i a les 18.30 hores (2on torn) al camp de futbol  del CEM LA BÀSCULA ( Carrer del foc 132 http://fcf.cat/camp/1335
S'adjudicarà dia i torn ( es comunicarà al correu electrònic que els aspirants van indicar al fer la inscripció) correlativament seguint l’ordre d’actuació de les persones aspirants, que és a partir de la lletra “S” del primer cognom ( segons va determinar el Departament d'educació  per sorteig en data de 24/10/19)
13 de juliol: cognoms de Sabaté a Beltran
14 de juliol: cognoms de Berbel a Gaia
15 de juliol: cognoms de Garcia a Meléndez
16 de Juliol: cognoms de Membrives a Ruiz
Consulta de resultats ( pàgina web del departament d'educació http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/consulta-resultats/. ) :
-provisionals  17 de juliol ( reclamacions el 20, 21 i 22 de Juliol a l'adreça electrònica correu@escoladeltreball.org )
-definitius 24 de juliol
*Per fer la consulta cal saber: 
 • el número del document d'identificació amb el qual es va fer la inscripció a les proves (DNI, passaport o NIE) i 
 • el codi de la sol·licitud que hi ha en el resguard de la inscripció (també el vau rebre per correu electrònic)
 • Les proves específiques d'accés a tècnic de FUTBOL SALA de la seu de l'Escola del Treball es realitzaran el 17 de juliol a les 8.00 hores (1er torn) i a les 9.30 hores (2on torn) al  CEM LA BÀSCULA
 • ( Carrer del foc 132 http://fcf.cat/camp/1335
 • S'adjudicarà torn ( es comunicarà al correu electrònic que els aspirants van indicar al fer la inscripció) correlativament seguint l’ordre d’actuació de les persones aspirants, que és a partir de la lletra “S” del primer cognom ( segons va determinar el Departament d'educació  per sorteig en data de 24/10/19)
 • Consulta de resultats ( pàgina web del departament d'educació http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius/consulta-resultats/. ) :
-provisionals  20 de juliol ( reclamacions  21, 22 i 23 de Juliol a l'adreça eletronica correu@escoladeltreball.org )
-definitius 27 de juliol

ÉS OBLIGATORI L'US DE MASCARILLA EN LA IDENTIFICACIÓ ( OBLIGATORIETAT DE PORTAR EL DOCUMENT D'IDENTIFICACIÓ) DE L'ASPIRANT ( PUNT DE TROBADA DETERMINAT) EN  ELS DESPLAÇAMENTS ENTRE PROVES I EN LA REALITZACIÓ DE LES PROVES DE LLANÇAMENT, SALT I FLEXIBILITAT , AIXÍ COM RESPECTAR LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT DE DOS METRES EN TOT MOMENT 
LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS AL 1r NIVELL FUTBOL

Primera part:

Valoració de la condició física

Exercici

Valoració

Homes

Dones

1. Recorregut de 50 metres en un terreny pla, regular i de traçat recte.

Velocitat de translació.

8,0 s

8,5 s

2. Recorregut de 2.000 metres en un terreny pla i regular.

Resistència aeròbica.

10 min

12 min

3. Salt vertical.

Potència dels principals músculs extensors de les extremitats inferiors.

45 cm

35 cm

4. Descalç, amb els peus situats sobre un flexòmetre, flexionar el cos sense impuls, portant els braços simultàniament entremig de les cames, al més enrere possible.

Avaluació de la flexibilitat global del tronc i de les extremitats

inferiors.

30 cm

35 cm

5. Llançament de pilota medicinal cap endavant: el pes de la pilota és de 5kg per als homes i de 3kg per a les dones.

Potència muscular general i de les condicions d’aplicació a les

palanques òssies.

6,0 m

6,0 m


LA PROVA ESPECÍFICA D’ACCÉS AL 1r NIVELL FUTBOL

Segona part:

Valoració
del nivell d’execució de les habilitats fonamentals del futbol.

L’aspirant ha de completar un circuit tècnic que s’ha de fer en un camp
de futbol de mides reglamentàries (utilitzant pilotes de reglament de l’especialitat), i ha d’incloure, seguint el mateix ordre, els exercicis que s’indiquen en aquest apartat.

 1. Fer una passada llarga.

 2. Conduir una pilota amb el peu, en cursa en línia recta.

 3. Conduir la pilota amb el peu, en cursa en ziga-zaga, salvant quatre obstacles separats 2 metres l’un de l’altre.

 4. Xutar a porta des de fora de l’àrea.

 5. Recollir la pilota del fons de la porteria
  i fer una conducció aixecada de la pilota 
  (habilitat dinàmica) fins al vèrtex de l’àrea.

 6. Xutar amb precisió a una porteria petita (2 metres x 1 metre), situada a la línia de la banda.

g. Efectuar el control de la pilota, provinent d’una passada d’un/a company/a, per fer una paret (1-2) seguida d’una conducció de pilota amb el peu, amb canvi de direcció.

h. Impulsar la pilota per passar-la per sota d’una tanca de 50 centímetres d’alçada i saltar-hi per damunt. A conti nuació, i sense aturar-se, impulsar amb el peu la pilota per passar-la per damunt d’una altra tanca de 50 centí metres d’alçada, distanciada 5 metres de l’anterior, i passar-hi per sota.

i. Fer tres xuts a porteria des de fora de l’àrea.
ENSENYAMENTS ESPORTIUS FUTBOL 1er NIVELL
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ DEL 2 AL 17 DE JUNY
SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ
La preinscripició serà telemàtica, cal enviar la documentació i la sol·licitud al mail d’inscripcions del centreinscripcions@ieb.cat.
En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es pot demanar una cita prèvia per rebre atenció presencial al centre demanat en primer lloc. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponentieb.cat  Cal que demaneu cita prèvia al telèfon del centre 667 375 986.

La inscripció ( telemàtica) a les proves específiques per a aquests ensenyaments està prevista per al mes de juny, mentre que la realització de les proves es portarà a terme durant el mes de juliol. Les dates corresponents resten pendents de confirmació.

CURS 2020-21...NOU CENTRE:  INSTITUT DE L'ESPORT DE BARCELONA.  

http://ieb.cat


CALENDARI 


Períodes de preinscripció i matrícula

Primer

Els centres fan públic el calendari 
Presentació de sol·licituds:
DEL 2 AL 17 DE JUNY http://ieb.cat

El procés s'ha d'haver completat abans del 4 de setembre de 2020.

El calendari del procés de preinscripció i matrícula de cada un d'aquests períodes ha de detallar el següent:

 • l'oferta de places,
 • el període de presentació de sol·licituds,
 • la data, l'hora i el lloc del sorteig per obtenir el número de desempat,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional,
 • el termini de reclamacions, que serà de 5 dies,
 • la data de publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva,
 • la data de publicació de la llista d'alumnes admesos i
 • el període de matrícula.
QUÈ HEM DE SABER PER LA PREINSCRIPCIÓ?

El procés de preinscripció consta de dues parts.

1a part:

Inscripció a les PROVES ESPECÍFIQUES dels ensenyaments esportius de futbol.

• període de inscripció: ENTRE ELS DIES 8 I 17 DE JUNY DEL 2020

• pagament preu públic d’inscripció: FINS EL 18 DE JUNY DEL 2020

Podeu clicar al següent  enllaç i visionar el tutorial de com realitzar la inscripció

uneb29fb67a9dc218673d2_f34bd39fc22345ff4a6b8ddacc0606b9.mp4

Llistes d'admesos o exclosos
-provisionals: 
A PARTIR DEL 22 DE JUNY DEL 2020
-definitives: A PARTIR DEL 1 DE JULIOL DEL 2020

2a part:

Preinscripció als ESTUDIS dels ensenyaments esportius del 1r nivell de futbol o del CFGS Futbol.http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/esportius/

període de presentació de sol·licituds de preinscripció: DEL 2 AL 17 DE JUNY

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/esportius/A73_V06_20.pdf

La inscripició serà telemàtica http://ieb.cat en els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, es pot demanar una cita prèvia per rebre atenció presencial al centre demanat en primer lloc. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

És imprescindible fer la preinscripció de les dues parts!
Més informació

Guia general de les especialitats que podeu trobar en la pàgina web del Departament http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/
Infografies, GM (Ensenyaments Infografia. Ensenyaments esportius. Grau mitjà. Grau mitjà) i GS (Infografia. Ensenyaments esportius. Grau superior)