Acredita't 2018

Ets un professional de l’esport o treballes de socorrista?

Treballes de monitor, entrenador o coordinador  de condicionament físic en un gimnàs, poliesportiu o piscina?

Treballes de socorrista en medi aquàtic, en piscines, en platges o altres entorns?

Pots acreditar la teva experiència laboral i la formació no formal.

Inscriu-t’hi al setembre! Selecciona el centre o centres que et van millor.

El termini de preinscripció és del 13 al 30 de setembre de 2018.

Consulta la convocatòria a http://acreditat.gencat.cat

Hi trobaràs els requisits, el calendari i molta informació útil.

Obtindràs un certificat amb les unitats de competència acreditades

 

Per a què serveix?

·         Per a regularitzar la teva situació laboral i poder-te inscriure al ROPEC

·         Per a convalidar, segons les unitats de competència acreditades,  els mòduls (matèries) corresponents en el cicle formatiu CFGS de Condicionament físic o en el cicle especial d’esports CEE GM de Salvament i socorrisme.

·         Per a estar exempt, segons les unitats de competència acreditades,  dels mòduls formatius (matèries) corresponents en un o més d’un dels certificats de professionalitat següents:

o   Condicionament físic en sala d'entrenament polivalent, de nivell 3

o   Condicionament físic en grup amb suport musical, de nivell 3

o   Fitnes aquàtic i hidrocinèsia, de nivell 3

o   Instrucció en ioga, de nivell 3

o   Socorrisme en instal·lacions aquàtiques, de nivell 2

o   Socorrisme en espais aquàtics naturals, de nivell 2


Convocatòria 2018

Durant el curs 2018-2019 es porta a terme en nou Instituts que depenen del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 781 persones.

Pel que fa a l’Àmbit: Activitats físiques i esportives i Socorrisme també es convoquen places. S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a professionals de l’esport i del socorrisme que vulguin obtenir una acreditació oficial per regularitzar la seva situació laboral i/o finalitzar una titulació oficial. Podran presentar-se les persones que tinguin experiència en la programació, direcció i dinamització d’activitats de condicionament físic i en la prevenció d’accidents i vigilància en l’entorn aquàtic.

Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores, aquestes persones podran optar a ser avaluades de totes les unitats de competència incloses en els títols de d’ensenyaments professionals corresponents. 

(*) L’acreditació de les UC_2-0272-11_2 i  UC_2-0273-11_3 també tenen efectes de convalidació en un mòdul professional del CFGS d’Ensenyament i animació socioesportiva.

Tota la informació la trobareu disponible al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat

Preinscripció

Cal consultar en la web d’avaluació i acreditació de competències professionals els àmbits que es convoquen, les places que s’ofereixen i els instituts on es durà a terme el procediment.

Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció. 

Un cop acabat el període de preinscripció, el dia 3 d’octubre es publica el centre on la persona està preinscrita. La persona disposa  de 5 dies hàbils, fins el 9 ‘octubre, per presentar presencialment al centre la documentació que justifica els requisits de participació. En cas contrari, quedaran excloses del procediment.

La preinscripció es fa per un únic àmbit i l’assignació de places es fa per rigorós ordre entrada, prenent com a referència la data i hora del registre.  El centre verificarà que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment. 

Terminis:

  • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 13 al 30 de setembre de 2018.
  • Publicació de la llista d’aspirants amb el centre on han de portar la documentació justificativa: 3 d’octubre de 2018
  • Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés: del 4 al 9 d’octubre de 2018: Cal lliurar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya.
  • Publicació del resultat de la preinscripció: Al web de cada centre.

Requisits de participació.

Per participar en l'avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

- certificat de registre de ciutadania comunitària,

- targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,

- autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.

2. Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.

3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.

Cal tenir en els últims 10 anys (transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018):

1. 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o

2. Almenys 300 hores de formació no formal.
Acredita't 2017

NOTA INFORMATIVA

L’Institut Escola del Treball informa que ja ha iniciat el procés d’Avaluació i Acreditació de competències professionals  per atendre unes 320 persones al llarg del curs 2017-18 en dos àmbits:

     -   Àmbit: Activitats físiques i esportives i Socorrisme.

      - Àmbit: Administració i Gestió.

 

PLACES EXHAURIDES

(dirigiu-vos a altres centres)

 1. Què és i per a què serveix l’Acredita’t?

 L’Acredita’t és un procés  d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral i/o de vies no formals de formació.

S’adreça a professionals que vulguin obtenir una acreditació oficial.

Una finalitat bàsica és:

- Incentivar l’obtenció d’una titulació oficial (cursar estudis postobligatoris).

- I en el cas de l’àmbit d’Activitats físiques i esportives i Socorrisme, també regularitzar la situació laboral (inscripció al ROPEC).

 


Clicant a sobre del vostre Àmbit obtindreu tota la informació disponible:

 
Activitats Fisico Esportives

 


Per a més informació: http://acreditat.gencat.cat