Convocatòries anteriors‎ > ‎2017‎ > ‎

Acredita't

Convocatòria 2018-19

Publicació de la llista d'aspirants


Llista d'aspirants amb el centre on han de presentar la documentació justificativa dels requisits de participació. La consulta s'ha de fer amb el codi de sol·licitud.

Calendari per presentar la documentació justificativa:

Del 4 al 9 d'Octubre a Secretaria del centre de 9 a 13h.

Documentació:

Els aspirants han de presentar, de forma presencial i al centre indicat en la llista anterior, entre el 4 i el 9 d’octubre, la documentació justificativa següent:

- original i còpia del DNI o NIE o justificant de presentació de la sol·licitud de protecció internacional.

- la còpia de la sol·licitud de preinscripció tramitada.

- el full de lliurament de la documentació justificativa, també disponible a la web http://acreditat.gencat.cat

- la documentació justificativa dels requisits al·legats.

No es considera formalitzada la preinscripció si no es presenta la documentació justificativa dins del termini.

Informació

Durant el curs 2018-2019 es porta a terme en nou Instituts que depenen del Departament d’Ensenyament un nou Procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 781 persones.

S’hi poden presentar les persones que disposin dels requisits d’experiència professional i/o formació no formal previstos en la convocatòria.

S’adreça a professionals d'aquest àmbit que vulguin obtenir una acreditació oficial per regularitzar la seva situació laboral i/o finalitzar una titulació oficial. 

Per tal d’incentivar l’acreditació i la qualificació professionals dels treballadors i treballadores, aquestes persones podran optar a ser avaluades de totes les unitats de competència incloses en els títols de d’ensenyaments professionals corresponents. 


Inscriu-t’hi al setembre! Selecciona el centre o centres que et van millor.

El termini de preinscripció és del 13 al 30 de setembre de 2018.

Consulta la convocatòria a http://acreditat.gencat.cat

Hi trobaràs els requisits, el calendari i molta informació útil.


Preinscripció

Les persones interessades, un cop escollit l’àmbit, han d’emplenar la Sol·licitud de preinscripció

Un cop acabat el període de preinscripció, el dia 3 d’octubre es publica el centre on la persona està preinscrita.

La persona disposa  de 5 dies hàbils, fins el 9 ‘octubre, per presentar presencialment al centre la documentació que justifica els requisits de participació. En cas contrari, quedaran excloses del Procediment.

La preinscripció es fa per un únic àmbit i l’assignació de places es fa per rigorós ordre entrada, prenent com a referència la data i hora del registre.  El centre verificarà que la persona disposa dels requisits per participar abans d’admetre-la al procediment. 

Terminis:

  • Presentació de la Sol·licitud de preinscripció: del 13 al 30 de setembre de 2018.
  • Publicació de la llista d’aspirants amb el centre on han de portar la documentació justificativa: 3 d’octubre de 2018
  • Presentació dels documents justificatius dels requisits d’accés: del 4 al 9 d’octubre de 2018: Cal lliurar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya.
  • Publicació del resultat de la preinscripció: Al web de cada centre.

Requisits de participació.

Per participar en el Procediment d'avaluació i l’acreditació, els candidats han de complir els requisits següents:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:

- certificat de registre de ciutadania comunitària,

- targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,

- autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.

2. Tenir 20 anys complerts a 30 de setembre de 2018.

3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació no formal, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.

Cal tenir en els últims 10 anys (transcorreguts abans del 30 de setembre de 2018):

1. 3 anys d'experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o

2. Almenys 300 hores de formació no formal.

En el nostre Institut Escola del Treball tenim assignat dos àmbits amb les següents places.

Pel que fa a l’Àmbit : 

Activitats físiques i esportives i Socorrisme   110 places 

Instal·lacions elèctriques i automàtiques 110 places

Pots ampliar més informació de l'àmbit, si cliques en l'enllaç d'activitats físiques o instal·lació elèctriques. 


Vídeo explicatiu Procediment d'Acreditació i Avaluació

 Vídeo explicatiu Procediment :   http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/dvd/video02.php

Per a més informació: http://acreditat.gencat.cat