Y Côr a'i Hanes

Roedd Persain wedi cael ei ffurfio yn hydref 2000, i greu sain wahanol i gôrau eraill yr ardal. Roedd y côr yn cwrdd am ymarferion yn Neuadd y Pentre, Tycroes, ac yn ennill enw da yn yr ardal, gyda cymorth, yn arbennig, wrth Nancy, Andrew, Glyn, James, David a Catrin.

Mae Persain wedi perfformio mewn digwyddiadau yng ngwahanol leoedd drwy de-orllewin Cymru, a wedi trafaelu ymhellach. Yn 2007 aeth y côr ar ei taith tramôr cyntaf i Torrevieja yn Sbaen, yn enwog am gynhyrchu halen ac am ei Ŵyl Gôrau Habaneras. Ym mis Hydref 2010, roedd y côr yn ymweld â Chernyw, i ganu mewn cyngerdd yn St. Austell. Roedd Côr Meibion Imerys o St Austell yn ymweld a'r côr yn Rhydaman y flwyddyn ddilynol.

Mae rhaglen cyngerdd amrywiol gyda'r côr dros y flwyddyn, yn canu mewn nifer o briodasau, swperi cynheaf a chyngerddau Dydd Gŵyl Dewi, a perfformio yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru, Gŵyl Nadolig y Synhwyrau, Llandeilo, Gŵyl Afon Cenarth, Gŵyl Côrau Dyffryn Aman ac ein “Carols by Candlelight” blynyddol bob Nadolig.

Rydyn ni hefyd wedi mwynhau llawer o achlysuron cymdeithasol, gyda ffeiriau crefft, noson “Wild West”, prydiau o fwyd ac ymweliadau i gyngherddau a digwyddiadau cerddorol.

Yn 2009, gyda ymddiswyddiad ei arweinydd, Catrin Williams, roedd Persain yn ffodus iawn i groesawu Anne Wheldon fel cyfarwyddwr cerddorol newydd. Mae newid wedi digwydd hefyd ynglyn â chyfeilydd Persain. Yn 2008, graddiodd David Rees, ein cyfeilydd am nifer o flynyddoedd, gyda Gradd Anrhydeddol Dosbarth Cyntaf yng Ngwyddorau Naturiol o Goleg Girton, Caergrawnt, a nawr mae e wedi graddio ar ôl myfyrio mewn Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Ymadawodd David a'r côr yn 2010 i ganolbwyntio ar ei astudiaethau meddygol a'i alwedigaeth i'r dyfodol fel Meddyg Cyffredinol, a roedd Persain yn falch i groesawu fel cyfeilyddes newydd Catherine Morgan o Rhydyfro.


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~


Yn Hydref 2012 cynhaliodd Persain ei Cyngerdd Blynyddol cyntaf. Roedd y côr yn falch iawn i groesawu y pumawd rhyfeddol “Triumph Brass” fel ei perfformwyr gwahodd am y noson. Roedd y neuadd yn llawn i'r ymylon ac roedd pawb wedi mwynhau y noson dros ben. Cafwyd ychydig eiriau ar ddiwedd y noson gan Llywydd Anrhydeddus y côr, Nia Griffith, ein Aelod Seneddol.

Yn 2012 hefyd, teithiodd Persain, gyda'i arweinydd Anne a chyfeilydd cyntaf y côr, Andrew Thomas, i Sbaen, lle cynhaliwyd cyngerdd yn Eglwys La Zenia ac hefyd yn Torrevieja ei hun. Yn 2013, mae ymweliadau cyfnewid rhwng Persain a Côr Meibion Ddinas Stoke, a chyngherddau yn Eglwys St. Mary yn Dinbych-y-pysgod ac yn Amgueddfa Werin Cymru, St Fagans.

Gyda nifer o ddigwyddiadau wedi ei cynllunio i'r dyfodol, mae Persain yn edrych ymlaen i amser bywiog a llawn cerddoriaeth i ddod. Mae y côr nawr yn cwrdd i ymarfer ar 7.30 Nos Fawrth yn festri cysurus Capel Moreia, Tycroes. Mae Persain yn mwynhau canu amrywiaeth eang o gerddoriaeth, a mae croeso cynnes bob amser i aelodau newydd i ymuno gyda'r côr.