Домашня сторінка

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ПРАКТИКУ

На цій сторінці висвітлити копії наступних документів (з необхідними підписами та печатками)

- звіт студента-практиканта

- листок щоденника, в якому виставлені оцінки за практику 

- витяг з протоколу засідання педагогічної ради, на якій затверджено звіт студента-практиканта за практику

Звіт студента-практиканта