Головна сторінка

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ З ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ


студента ___ курсу групи ____________

___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

Факультет математики та інформатики 

Кафедра інформатиики 

Освітній рівень "Магістр"

Спеціальність "Середня освіта (Інформатика)"База для проведення виробничої (педагогічної) практики

ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

факультет математики та інформатики

кафедра інформатики

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57

тел. (0342) 75-23-51

факс (0342) 53-15-74

e-mail: inst@pu.if.uaТермін проходження практики

з _______________ по _______________ 20___ р.
Методист кафедри інформатики____________________________

Методист кафедри педагогіки______________________________

Методист кафедри психології______________________________

Декан факультету _______________________________________

Заступник декана _______________________________________

Викладач фахових дисциплін _____________________________

Куратор групи __________________________________________