Tabere, excursii, expediții

Legislație

  • Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3637 din 12.04.2016 + Anexa

Art. 5. Documentația aferentă activităților care se desfășoară în localitatea în care se află unitatea de învățământ constă în:

  1. acordul scris al părinților / tutorilor legal instituiți conform Anexei nr. 1 (pagina 5 din Ordinul 3637 atașat mai jos)
  2. procesul verbal de informare/ instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
  3. documentele prevăzute la Art. 4 alin. 1 lit. a), b), c);
  4. aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/ preșcolarii, conform Anexei nr. 2.1 (pagina 7 din Ordinul 3637 atașat mai jos)

Art. 6. Documentația aferentă taberei / excursiei / expediției / activității care se desfășoară
în altă localitate decât cea a unității de învățământ, care presupune mai multe tipuri de servicii
constă în:

  1. acordul scris al părinților/ tutorilor legal instituiți conform Anexei nr. 1;
  2. procesul verbal de informare/ instruire a participanților, în care se vor insera, după caz, reguli specifice deplasării;
  3. documentele prevăzute la Art. 4 alin. 1 lit. a), b), c), d), e);
  4. adeverințele medicale eliberate de medicul de familie / medicul școlar, care să ateste faptul că starea de sănătate îi permite să participe la activitățile propuse;
  5. aprobarea conducerii unității de învățământ de unde provin elevii/ preșcolarii, conform Anexei nr. 2.2.
ĉ
Vasile Macovei,
9 nov. 2017, 01:07
ĉ
Vasile Macovei,
9 nov. 2017, 01:07
Ċ
Vasile Macovei,
9 nov. 2017, 01:07
ĉ
Vasile Macovei,
9 nov. 2017, 01:08
Comments