Despre noi‎ > ‎

Echivalare credite profesionale

Echivalare credite profesionale transferabile

Colegii care doresc echivalarea creditelor profesionale transferabile, ca urmare a desfășurării unor activități de formare continuă, să depună la secretariat, până vineri - 13.09.2019, următoarele documente:
- cerere
- copii în conformitate cu originalele ale diplomelor care atestă participarea la formele de organizare a formării continue pentru care se solicită echivalarea în credite profesionale transferabile , validate prin semnătura solicitantului. 
Echivalarea se face pentru activitățile finalizate în anul școlar precedent. 

Se poate solicita echivalare de credite pentru următoarele forme de organizare a formării continue:
- gradul II sau I
- studii universitare de master în domeniul de specialitate sau în domeniul Științele educației
- studii universitare de doctorat în domeniul de specialitate sau în domeniul Științele educației
- studii postuniversitare de perfecționare / programe de conversie profesională prin studii postuniversitare
- curs postuniversitar didactic
- obținerea unei alte specializări care atestă obținerea de competențe de predare a unei alte discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licență

Atasez OMECTS 5562/2011 care reglementează cele de mai sus, pentru cei interesați.

Claudia Enache

Comments