Comisii de lucru‎ > ‎

Mapa comisiei

Portofoliul comisiei permanente (vezi lista
 1. Decizia de constituire (cu sigiliul școlii)
 2. *Regulament de funcționare
 3. *Plan managerial (cu număr de înregistrare)
 4. Repartizarea sarcinilor/responsabilitățile membrilor
 5. Graficul activităților
 6. Procese verbale (cu număr de înregistrare)
 7. Dovezi privind desfășurarea activităților (procese verbale, fotografii, clipuri, etc.)
 8. Raport de activitate semestrială/anuală (cu număr de înregistrare)
*Elementele nu sunt obligatorii pentru Comisia de frecvență... și Comisia de disciplină elevi

Portofoliul comisiei cu caracter temporar sau ocazional (vezi lista)
 1. Decizia de constituire (cu sigiliul școlii)
 2. Repartizarea sarcinilor/responsabilitățile membrilor
 3. Graficul activităților
 4. Procese verbale (cu număr de înregistrare)
 5. Dovezi privind desfășurarea activităților (procese verbale, fotografii, clipuri, etc.)
 6. Raport de activitate anuală (cu număr de înregistrare)
în lucru